Studie city logistiky navrhuje řešení zásobování a nákladní dopravy ve městě tak, aby byla co nejefektivnější a město zbytečně nezatěžovala více, než je potřeba. Studie je nyní výchozím dokumentem města, podle kterého se bude Praha v dalších letech řídit.

„Funkční město potřebuje nejen kvalitní veřejná prostranství, ale i moderní systém zásobování. Díky studii city logistiky nyní máme šanci zásobování ve městě značně ovlivnit a zlepšit tak podmínky nejen pro obyvatele, ale i pro samotné zásobovací společnosti,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Studie identifikuje řadu aktuálních problémů spojených se zásobováním a přináší jejich možná řešení. Například komplikace s parkováním zásobujících aut ve městě by mohly pomoci řešit proměnlivé jízdní pruhy. Tyto pruhy by určitou část dne sloužily výhradně pro zásobování a v ostatních částech dne by pak byly vyhrazeny např. pro parkování rezidentů. Ještě větší zefektivnění by přinesla mobilní aplikace, ve které by se mohla vyhrazená parkovací místa rezervovat na určitý čas.

„S ohledem na plány a strategie, které v budoucnu počítají se snižováním aut ve městě, je tato studie naprosto klíčová. Například v historickém centru města by se mělo zásobování auty částečně vyměnit za více ekologickou variantu, jako jsou elektrické dodávky. Zároveň je potřeba hledat možnosti rozvoje zásobování po vodě a kolejích, které se snažíme využívat už teď. Například při stavbě nové budovy filharmonie nebo Městského okruhu budeme dovážet stavební materiál po vodě, stejně tak i při rekonstrukci Barrandovského mostu,“ vysvětluje Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

Zásobování historického centra je ve studii vymezeno následovně – do centra by neměla jezdit jiná auta, než která jsou předem definována (rezidenti, zásobování). Toto doporučení by bylo mohlo být dále doplněno zpoplatněním vjezdu aut do středu města. Jako možná alternativa nákladního auta je ve studii zmíněno nákladní kolo.

Dále se studie zaobírá tzv. „mikrodepy“, což jsou prostory, kde se zboží překládá z nákladních vozů do skladovacích kontejnerů a následně na již zmíněná nákladní kola. V loňském roce proběhlo setkání, kde se vytipovávaly pozemky ve vlastnictví města, na kterých by tato městská depa mohla vzniknout. Z diskuze vyplynulo jako nejvhodnější místo parkoviště na Těšnově nebo u Bulhara.

„Efektivní logistika a snižování jejích negativních dopadů je ta správná definice SMART řešení ve městě. Pokud dokážeme v nadcházejících letech inovovat městskou logistiku, aniž by se snížila kvalita doručování zboží, tak se výrazně přiblížíme standardům ostatních evropských měst,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Nyní se budou závěry a doporučeními studie zabývat na Magistrátu hl. m. Prahy. Velmi pravděpodobně také vznikne samostatná pracovní pozice, která se bude věnovat výhradně řešením city logistiky.

Přílohy: