„Inovace a startupy podporujeme dlouhodobě, například jsme už otevřeli Prague startup centrum v paláci Adria nebo Pražské kreativní centrum v bývalých radničních domech. Myslím, že podpora inovací a technologií se Praze vrátí mnohanásobně,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová. „Tentokrát jde o konkrétní finanční podporu, přičemž bude existovat několik typů voucherů a celkově počítáme s částkou 480 milionů korun.

Jednou z variant budou Pražské vouchery na inovační projekty, jejichž cílem je podpořit mezisektorovou spolupráci v oblasti inovací. Na ty je celkově alokováno zhruba 240 milionů korun. Praha bude tímto způsobem poskytovat podporu malým a středním podnikům na nákup služeb od výzkumných organizací a tím je více s těmito institucemi propojit.

Jedná se o finanční podporu, která bude poskytována formou zpětně proplácených dotací. Voucher se pohybuje v rozmezí 75 tisíc korun – 2 miliony korun na jeden projekt. Povinnost podniku je spolufinancování ve výši 25 % u projektů do 500 tisíc korun a 50 % u projektů nad 500 tisíc korun.

Druhým typem voucherů jsou takzvané specializované vouchery, na které je, stejně jako u prvního typu, počítáno s částkou 240 milionů korun. Těmito typy voucherů bude město podporovat startupy hned čtyřmi způsoby. Za prvé vznikne voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech tak, aby začínající startupy měly možnost  získat zkušenosti, ale i uplatnění  prostřednictvím poradenských služeb od zahraničních mentorů. Praha chce podporovat pobyty především  těchto destinacích: Západní pobřeží USA –Silicon Valley;  Východní pobřeží USA – zejména New York, Čína – zejména Shanghai a Shenzhen.

Další Pražské vouchery jsou potom zaměřeny na zahraniční veletrhy a výstavy; na koučing a mentoring a na kreativní služby.

Výzvy na Pražský voucher na inovační projekty a Specializované vouchery budou vypsány od 1. 1. 2018.

Přínosy projektů pro hlavní město Prahu:

  • Zvýšení konkurenceschopnosti MSP na území hl. m. Prahy
  • Uvedení nových či inovovaných produktů a služeb na trh
  • Akcelerace ekonomického růstu na území Prahy
  • Zvýšení povědomí a obrazu hl. m. Prahy jako regionu podporujícího začínající podnikatele
  • Vyšší finanční prostředky pro výzkumné organizace a specializované dodavatele
  • Vyšší využití potenciálu, plynoucího z vysoké koncentrace institucí výzkumu, vývoje a inovací na území HMP.
  • Zlepšení image hl. m. Prahy jako města stimulujícího inovace, podporujícího inovační potenciál a začínající podnikatele.
  • Zlepšení podmínek pro podnikání.
  • Vnímání ČR jako země podporující inovační potenciál
  • Zvýšení prostředků odváděných státu na daních z podnikatelské činnosti