„Etika a regulace umělé inteligence stojí nyní v centru pozornosti odborníků i laické veřejnosti, proto je skvělé, že se do řešení takto klíčových otázek můžeme jako Praha aktivně zapojit. Naším cílem je být protiváhou k čínskému přístupu, který zneužívá umělou inteligenci ke šmírování svých občanů a ukázat, že umělá inteligence má svoje místo i v demokratickém světě například jako nástroj kontroly práce politiků nebo jako způsob jak předvídat nejrůznější hrozby. Kongres beru také jako příležitost, kde podpořit a zviditelnit naše odborníky v mezinárodním prostředí a jak posílit vnímání Prahy jakožto ekonomického centra regionu,“ uvádí Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.  

Hlavním speakerem kongresu bude Michael Møller, bývalý ředitel Organizace spojených národů. Další mluvčí jsou z řad předních expertů na umělou inteligenci, zúčastní se například profesor Yaleovy univerzity v USA Wendell Wallach.

Praha na organizaci kongresu spolupracuje s Carnegie Council for Ethics in International Affairs se sídlem v New Yorku. Do příprav se také intenzivně zapojí pražský spolek prg.ai, který sdružuje komunitu zabývající se umělou inteligencí. Spolek byl založen v roce 2019 hl. m. Prahou, Akademií věd ČR a předními českými univerzitami ČVUT a UK. 

„V minulém týdnu představila Evropská komise Bílou knihu o umělé inteligenci, která si klade za cíl posunout Evropu na špičku v tomto oboru při respektování důležitých etických principů. Hlavní město Praha tento dokument reflektuje a prostřednictvím spolku prg.ai se podílí na dalších krocích při utváření regulatorního rámce, a to zejména s ohledem na ochranu osobních dat a svobody občanů, což jsou i priority Pirátské strany. I proto jsme velmi rádi, že hostitelstvím konference ICGAI přispěje Praha k dalším diskusím; ostatně tématu hard law a soft law v oboru umělé inteligence, tedy závazným právním předpisům a těm nevynutitelným, bude věnován celý samostatný blok,“ uvádí Jaromír Beránek, předseda Výboru pro IT a Smart City hl. m. Prahy.

Spolupráce na přípravě kongresu přirozeně navazuje na dosavadní aktivity, které Praha směrem k podpoře rozvoje umělé inteligence učinila. Kongres se bude konat 16. - 18. dubna 2020 v reprezentativních prostorách Národního muzea. Více informací na webových stránkách kongresu: https://icgai.org/.