Obyvatelé několika okrajových městských částí, například Prahy 14, a jejich domácí zvířata, se v minulých dnech několikrát stali cílem útoku přemnožených divokých prasat. Zatím nedošlo ke zranění člověka, jedná se ale o riziko, které není možné podcenit.

Dotčená honitba, kde se divoká prasata přemnožila, zasahuje na území městských částí Praha 14, Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice. Jejím držitelem je Honební společenstvo Horní Počernice, které ji pronajímá Mysliveckému spolku Horní Počernice.

„Zástupci mysliveckého spolku byli ze strany hlavního města i městských částí na jednáních opakovaně upozorňováni na situaci s přemnoženými divokými prasaty. Jedinou možností, jak situaci řešit, je radikálně zvýšený odlov černé zvěře. Současně je třeba zrušit přikrmování a vnadění zvěře v blízkosti obytných zón. Zde by měl být realizován pouze intenzivní odlov, po kterém zde zvěř nenajde potravu, nebude se zde cítit bezpečně a bude postupně vytlačena východním směrem ke Klánovickému lesu. Pokud nedojde v krátké době k nápravě situace, Praha přijme opatření, která mohou vést až k ukončení nájemní smlouvy na honitbu,“ sdělila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Ta chce současně iniciovat změnu mysliveckého zákona, který by samosprávám umožnil lépe reagovat na podobné situace především s ohledem na bezpečnost svých obyvatel. „Po velmi dlouhé době se ocitáme v situaci, kdy divoce žijící zvířata ohrožují přímo lidi. Honitby mají ale pronajaté myslivci, tedy zájmová sdružení. Je to stejné, jako kdyby požáry hasili pouze dobrovolní hasiči. Již na podzim loňského roku jsem se obrátila se žádostí o pomoc na ministry vnitra, obrany, životního prostředí a zemědělství, všichni mě ale odkázali na platný myslivecký zákon. Ten je ale potřeba změnit. Prasata se na mnoha místech stala hrozbou a myslivecká sdružení je už nezvládají,“ dodala radní.