/zpráva z 33. jednání Rady hl. m. Prahy 13. srpna 2013/

Rada mi dala za úkol zajistit veškerá další jednání se společností E.ON tak, aby mohly být Zastupitelstvu hl. města Prahy oznámeny na zářijovém zasedání veškeré náležitosti stran nabytí akcií a úplné znění transakční dokumentace,“ upřesnil 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Vávra.

Podle dohody by Pražská plynárenská Holding  odkoupila od E.ON akcie Pražské plynárenské a Praha by od E.ON odkoupila akcie Pražské plynárenské Holding. Po případném odkupu akcií drobných akcionářů by se Praha a společnost Pražská plynárenská Holding staly jedinými akcionáři společnosti Pražská plynárenská.

„Praha takto učiní nejvýznamnější krok k vybudování městského podniku, který by měl být vlastníkem většiny sítí. To umožní další efektivní údržbu a rozvoj metropole. Současně by Praha posílila výnosy z dividend umožňujících budování města,“ dodal Jiří Vávra.

Zájmem obou zúčastněných stran (Hlavního města Prahy a E.ON) je, aby celá transakce byla uskutečněna nejpozději do prosince 2013.