/zpráva z 28. jednání Rady hl. m. Prahy 30. srpna 2011/

„V podstatě by měl být veškerý spalitelný směsný komunální odpad energeticky využit,“konstatoval náměstek Březina. Pro letošek se počítalo s celkovým objemem komunálního odpadu ve výši 272 tisíc tun a pouze 210 tun mělo být využito energeticky, zbytek měl být vyvezen na ďáblickou skládku.

„Vzhledem k tomu, že provozovatel skládky razantně zvýšil cenu za uložení odpadu, je nutné zvážit, jakým způsobem se bude nejen letos, ale i v dalších letech se směsným komunálním odpadem nakládat,“ uvedl Březina. Dalším faktorem, který podle něho podporuje spalování je fakt, že Pražské služby vloni dokončily výstavbu kogenerační jednotky v ZEVO Malešice za 1,1 miliardy korun. Nyní je jednotka připravena na plný provoz a je schopná ročně zpracovat zhruba 300 tisíc tun odpadu. „Získanou energii mohou Pražské služby díky kogenerační jednotce kdykoli umístit na trhu. Pro Prahu to znamená, že může energeticky využít veškerý směsný odpad vyprodukovaný na jejím území. Při použití přibližně 270 tisíc tun komunálního dopadu může ZEVO Malešice vyrobit asi 60 tisíc MWh elektřiny a 800 tisíc GJ tepla do veřejné sítě, což je dostatečné množství pro zhruba dvacet tisíc pražských domácností,“ konstatoval Březina.

Pražské služby podle Březiny také v uplynulých letech investovaly do nových technologií pro čištění spalin a díky tomu je prý možné považovat ZEVO za technologickou špičku. Osm z deseti sledovaných emisí škodlivin jsou pouze na zhruba jedné desetině povoleného limitu, zbývající dvě pak pod limitní polovinou.

 

         


Ing. Karel Březina – první náměstek primátora hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti dopravy a informatiky, dočasně mu byla svěřena oblast životního prostředí. V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním, neurčí-li primátor jiného náměstka.