Hlavní město chce vyřešit vzniklou situaci, kdy městská Praha 1 deklarovala záměr prodeje nemocnice do soukromého vlastnictví a Praha by tak nemohla zaručit budoucí fungování této významné nemocnice.

Je pro nás naprosto zásadní, abychom měli jistotu, že lékařská péče zůstane v Nemocnici Na Františku zachována i v budoucnu.  Je to spádové zařízení pro Prahu 1, ale i pro Prahu 7 a já naprosto rozumím tomu, že stejnou jistotu chtějí mít i Pražané. Zároveň to dává smysl i ze širší perspektivy, protože v současné době nevlastníme žádné zařízení s akutními lůžky,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

„Jsem rád, že se tímto krokem naplňuje jeden z cílů naší dlouhodobé strategie. Praha má v oblasti zdravotnictví odpovědnost vůči Pražanům, ale doposud má k dispozici pouze nástroje v rámci přednemocniční akutní péče a nikoli lůžkové péče Na tento fakt upozorňuji už dlouho. Co se týče Nemocnice Na Františku, její převzetí magistrátem jsem již dříve deklaroval jako jednu z možných variant. Pomůžeme tak Pražanům a dokážeme, že umíme dosahovat špičkových výsledků nejen v primární, ale také v lůžkové nemocniční péči,” doplnil radní Radek Lacko.

„Věřím, že se k tomu Praha 1 postaví stejným způsobem a Nemocnici Na Františku nám odsvěří,“ dodal radní Jan Wolf.