Nová tramvajová trať Kobylisy – Bohnice společně s připravovanou lanovou dráhou Podbaba – Troja – Bohnice vychází z Radou hl. m. Prahy letos schválené Koncepce propojení městských částí Praha 6, Praha – Troja a Praha 8 veřejnou dopravou a je také součástí uvažované Severní tramvajové tangenty. Kromě toho je tento záměr zahrnut ve Strategii rozvoje tramvajových tratí v Praze, který schválili radní v září 2017, je také součástí Plánu udržitelné mobility v Praze a okolí a v neposlední řadě je v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy, ve kterém je vymezen jako veřejně prospěšná stavba.

„Moderní město se nerozvíjí bez vysokokapacitní, komfortní a ekologické formy dopravy. Naším cílem je přivést tramvajovou dopravu do každé významné pražské čtvrti a pokračovat ve vytváření uceleného systému. Díky tramvajové trati Kobylisy – Bohnice, kterou jsme dnes na radě schválili, budeme moci obyvatelům jižní části Sídliště Bohnice nabídnout přímé tramvajové spoje bez složitého přestupování například k Úřadu městské části Praha 8, na Palmovku, do Libně nebo výhledově do Holešovic či Stromovky. Pohodlnější dopravou obsloužíme také plavecký areál Na Šutce. Nová tramvajová trať nám umožní zefektivnit vedení autobusových linek uvnitř sídliště Bohnice a celkově zlepšit funkčnost systému MHD v dané oblasti,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy a předseda dozorčí rady DPP.

Trať povede od stanice metra Kobylisy u křižovatky ulic Klapkova, Pod Sídlištěm a Střelničná západním směrem ulicí Pod Sídlištěm, přes Kobyliské náměstí, následně ulicemi Čimickou
a K Pazderkám a dále po okraji Sídliště Bohnice až do jižního cípu ulice Lodžská. Podle předběžných plánů by měla mít sedm zastávek. Ukončení tramvajové tratě je plánováno úvratí u připravované konečné stanice lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice. Odhadované náklady na výstavbu nové tramvajové tratě Kobylisy – Bohnice jsou 1,2 miliardy korun, zpřesněny budou po vypracování návrhu projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Ke stavbě nové tratě bude DPP usilovat o získání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů.

„Letos jsme zvládli v Praze zrekonstruovat či opravit necelých třináct kilometrů tramvajových tratí a založit nebo postavit zhruba půl kilometru nových. Příští rok nás v oblasti rozvoje tramvajové sítě v Praze čeká realizace řady dalších projektů, jako je například stavba tramvajové smyčky Zahradní Město, nové tratě Sídliště Barrandov – Holyně, rádi bychom zahájili také prodloužení tratě ze Sídliště Modřany do Libuše a realizaci nové deponovací haly ve vozovně Hloubětín. Jsem rád, že příští rok začneme připravovat také novou tramvajovou trať Kobylisy – Bohnice,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP, a dodal: „V lednu ji projednáme na nejbližším zasedání představenstva a zařadíme ji do investičního plánu DPP. Do dubna vybereme projektanta a do konce příštího roku bychom chtěli mít hotový návrh projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. V případě hladkého průběhu povolovacích řízení bychom mohli trať začít stavět nejdříve v roce 2025 a zprovoznit jí zhruba za šest let, tedy přibližně v roce 2027.“

Součástí projektu tramvajové tratě Kobylisy – Bohnice bude vyřešení uzlu u stanice metra Kobylisy tak, aby nová trať byla připojena do všech směrů stávajících tramvajových tratí, tj. směrem do/z Libně, Ďáblic, Holešovic a k vozovně Kobylisy, resp. v dalších letech na pokračování tramvajové tratě do Zdib. Současně se stavbou nové tramvajové tratě Kobylisy – Bohnice DPP jako samostatnou investiční akci paralelně zrekonstruuje tramvajovou trať v Klapkově ulici, jižně od křižovatky se Střelničnou ulicí, kde se bude postupovat dle koncepční studie zpracované Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.