„Až 40 procent obsahu černých popelnic tvoří rostlinný bioodpad. Ten přitom vůbec není vhodný pro likvidaci ve spalovně. Praha chce rostlinný bioodpad vozit do kompostárny nebo do bioplynové stanice a získávat z něj tak další produkty v podobě hnojiva nebo bioplynu. Proto jsme nastavili podmínky tak, aby ti Pražané, kteří třídí rostlinný bioodpad, ušetřili. Náročné a zbytečné spalování bioodpadu město napříště nebude dotovat ze svého rozpočtu,“ říká k nové vyhlášce náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Dalším důvodem, kvůli kterému byla přijata nová vyhláška o poplatcích za svoz komunálního odpadu, je, že stávající vyhláška vstoupila v platnost již v roce 2005 a ceny za svoz komunálního odpadu v ní stanovené již neodpovídají současným nákladům. V roce 2019 byla Praha nucena dotovat svoz a likvidaci směsných komunálních odpadů částkou téměř 300 milionů korun. Nová vyhláška reflektuje stávající náklady a zvyšuje cenu za svoz směsného komunálního odpadu o 30 %. Naopak zaváděnou službu svozu rostlinného bioodpadu město ze svého rozpočtu podpoří - navržená cena tak představuje pro dosavadní majitele hnědých popelnic zlevnění o 50 %.

Vyhláška, která by měla vstoupit v platnost 1. ledna 2020, reflektuje současné trendy v předcházení vzniku a snižování množství odpadů a celoměstské plány v zavádění prvků cirkulární ekonomiky do chodu města. Musí ji však ještě schválit Zastupitelstvo hlavního města Prahy. V následujících týdnech chystá Praha informační kampaň věnovanou nové možnosti třídění rostlinného bioodpadu, jehož využití umožní lidem neutrácet zbytečně své peníze za svoz černých popelnic.

Od příštího roku plánuje hlavní město také hradit za vlastníky zanášku a vynášku barevných popelnic z domovních stanovišť - i toto opatření by mělo Pražanům umožnit snížit celkový objem směsného odpadu a zvýšit podíl vytříděné složky. „Třídit rostlinný odpad bude pro Pražany nejen ekologicky, ale i ekonomicky výhodné,“ uzavírá náměstek Hlubuček.

Příloha: