Dopravní problémy Prahy je třeba řešit na základě tvrdých dat, a ne populistických výkřiků. A právě využití kooperativních inteligentních dopravních systémů je jedním z kroků, který nám v této vizi pomůže. Jejich rozvoj v rámci Prahy má významný potenciál pro zvýšení plynulosti, a tedy i bezpečnost dopravy a k efektivnímu využívání dopravních dat,“ shrnul význam C-ITS náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib. 

Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) umožňují vozidlům komunikovat mezi sebou navzájem, s okolní infrastrukturou a ve výhledu i s dalšími účastníky dopravního provozu. Představují nástroj pro poskytování informací o silničním provozu a také pro ovlivňování proudu silničních vozidel. Jsou také výchozí platformou pro rozvoj dopravy v oblasti její automatizace. 

Projektový záměr má vysokou míru pravděpodobnosti úspěšnosti získání dotace, neboť se bude ucházet o finanční podporu z obálky Operačního programu Doprava 2021–2027 (OPD3) alokovanou pro investice do telematických systémů na území hlavního města. Je také v souladu jak se Strategií udržitelné mobility hlavního města Prahy, tak s národní vizí rozvoje kooperativních systémů v ČR. Náklady na realizaci projektu by měly být hrazeny z 85 % z OPD3 a z 15 % z rozpočtu hlavního města.