Hlavní město Praha jako vyšší územně samosprávný celek zodpovídá za organizaci a zajištění lékařských pohotovostních služeb na svém území. Od roku 2008 je LPS v hlavním městě Praze organizována v jednotném systému, kdy jsou jednotlivá stanoviště soustředěna do stěžejních zdravotnických zařízení. Pro příští rok pro ně vyčlení 39 milionů korun, z nichž 35 milionů rozdělí poskytovatelům služeb a další 4 miliony korun budou v rezervě pro případ neočekávaných událostí.

„Pro příští rok navrhujeme navýšení částky rozdělované pro poskytovatele LPS, a to v návaznosti na vyúčtování nákladů a výnosů, které byly předloženy poskytovateli LPS za první pololetí 2020, a jednak v návaznosti na aktuální situací související s výskytem onemocnění COVID-19,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

V letošním roce navíc hlavní město dofinancuje pohotovostní služby 3,6 milionu korun, které byly v rezervě pro případ hromadného výskytu onemocnění či postižení osob na zdraví v důsledku mimořádné události či krizové situace. „Vlastní provoz lékařské pohotovostní služby je nákladný a nelze jej zcela pokrýt úhradami z veřejného zdravotního pojištění, regulačními poplatky a hotovostními platbami pacientů, proto je ze strany hlavního města Prahy poskytovatelům zdravotních služeb vyplácena účelová neinvestiční dotace na dorovnání ztráty z provozu této služby,“ dodala radní Milena Johnová.

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID–19 a z toho plynoucích zvýšených nároků na přísné dodržování hygienických a protiepidemických opatření, včetně zvýšených nároků na mzdové prostředky, požádaly Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Nemocnice na Bulovce o uvolnění těchto finančních prostředků. Nemocnice požádaly o dofinancování provozu v letošním roce mimo jiné kvůli nižší návštěvnosti, která měla dopad také na nižší příjmy. Částku si rozdělí rovnoměrně. Usnesení k vyčlenění prostředků na příští rok a dofinancování služeb v letošním roce musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Rozdělené finanční prostředky hlavního města Prahy pro poskytovatele LPS na rok 2021:

  • Nemocnice Na Bulovce provozuje stanoviště LPS v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost a pro rok 2021 bude dotace pro tohoto poskytovatele činit 6 milionů korun.
  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze provozuje stanoviště LPS v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pro rok 2021 bude dotace pro tohoto poskytovatele činit 3 miliony korun.
  • Thomayerova nemocnice provozuje stanoviště LPS v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství, pro rok 2021 bude dotace pro tohoto poskytovatele činit 8 milionů korun.
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady provozuje stanoviště LPS v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost a pro rok 2021 bude dotace pro tohoto poskytovatele činit 6 milionů korun.
  • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha provozuje stanoviště LPS v oboru všeobecné praktické lékařství, pro rok 2021 bude dotace pro tohoto poskytovatele činit 3 miliony korun.
  • Fakultní nemocnice v Motole provozuje stanoviště LPS v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství se zaměřením na dětskou stomatochirurgii a pro rok 2021 bude dotace pro tohoto poskytovatele činit 8 milionů korun.
  • Nemocnice Na Františku bude v roce 2021 provozovat stanoviště v oboru lékárenská pohotovostní služba a dotace pro tohoto poskytovatele bude činit 1 milion korun.