„Počty pacientů s těžkým průběhem onemocnění covid-19 stále neklesají a jejich léčba by se bez napojení na kyslíkovou ventilaci neobešla. Jsem rád, že hlavní město mohlo pomoci se zajištěním dostatku finančních prostředků na klíčovou rekonstrukci a vybavení kyslíkové stanice v nemocnici sester Boromejek, aby modernizace mohla začít co nejdříve,“ uvedl náměstek primátora a radní pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek.

Od počátku pandemie nemocnice poskytuje péči covid-19 pozitivním pacientům, a to v takovém počtu a rozsahu, který začíná přesahovat technické možnosti nemocnice. Bez finanční pomoci je dle své žádosti nemocnice na hranici kapacity zařízení vyrábějícího medicinální kyslík pro covid-19 pozitivní pacienty, zajištění kyslíkové podpory a monitoring vitálních funkcí těch nejohroženějších.

Celkové náklady na modernizaci kyslíkové stanice se odhadují na zhruba 4 000 000 Kč. Kromě finančního daru hlavního města Prahy podpoří nemocnici finančně také Praha 1. Zastupitelstvo městské části Praha 1, na jejímž území se zdravotnické zařízení sester Boromejek nachází, v minulém týdnu schválilo dar ve výši 600 000 Kč na návrh zastupitelky Amálie Počarovské. Nemocnice se také obrátila na veřejnost s možností přispět na rekonstrukci a modernizaci stávající kyslíkové stanice prostřednictvím bankovního účtu.

„Považuji za důležité, aby všechny nemocnice, které se starají o Pražany i mimopražské pacienty s onemocněním covid-19, měli co nejlepší podmínky pro svoji práci, abychom v této těžké době mohli zajistit péči všem, kteří to potřebují. Jsem ráda, že se nám na této finanční podpoře pro Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského podařilo tak rychle dohodnout,“ řekla Milena Johnová, radní pro zdravotnictví a sociální politiku.

„Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je neoddělitelnou součástí Prahy. Jsem velmi ráda, že se podařilo schválit příspěvek hlavního města na zajištění tolik cenného kyslíku pro pacienty s covid.  V žádném případě by tato nemocnice neměla zůstat na okraji našich zájmů, protože ji vyhledává řada pražských patriotů i pacientů z jiných regionů. V péči o covidové pacienty se svým objemem řadí hned za šestici velkých fakultních nemocnic,“ dodala předsedkyně Výboru pro sociální politiku Zastupitelstva hl. m. Prahy Eva Horáková.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je církevním nestátním zdravotnickým zařízením, které je součástí systému zdravotní péče hlavního města Prahy. Nemocnice dle své žádosti dosud nemohla čerpat žádné dotace z prostředků Evropských strukturálních fondů a nedosáhne ani na dotaci v rámci iniciativy React – EU.