/zpráva z 28. jednání Rady hl. m. Prahy 2. září 2014/

Účastníky Memoranda jsou Středočeský kraj, Hlavní město Praha, kraj Vysočina a státní podnik Povodí Vltavy. Jak uvedl náměstek primátora Nouza, cílem Memoranda by měla být podpora projektů zajišťující dlouhodobou ochranu vodárenské nádrže.

„Jakost vody v nádrži je ohrožována mnoha faktory. Jedná se o eutrofizaci, erozní materiál, nevyrovnanost hydrologického režimu a pesticidy. Vodárenská nádrž je přitom významnou zásobárnou pitné vody nejen pro obyvatele Hlavního města Prahy, ale i Středočeského kraje a kraje Vysočina,“ zdůraznil náměstek Nouza.

Podle Memoranda by měla Praha prioritně spolupracovat se státním podnikem Povodí Vltavy, který spravuje tuto vodní nádrž a její ochranné pásmo a který v roce 2009 zpracoval Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, v němž je obsažena řada opatření na ochranu jakosti povrchové vody v povodí.