V Kongresovém centru bylo do včerejšího podvečera odbaveno 20 000 uprchlíků. Přicházejících je i několik tisíc denně a nápor nijak nepolevuje. Hlavní město Praha spolu se složkami integrovaného záchranného systému a dalšími organizacemi by proto ani přes maximální nasazení nezvládlo zajistit komplexní služby pro tolik lidí bez pomoci nejrůznějších partnerů, kteří se rychle zapojili do pomoci.

Seznam spolupracujících organizací a společností je přitom různorodý. Mnohé se hned v prvních dnech provozu KACPU rozhodly zapojit do pravidelné dodávky jídla i pití a dalšího občerstvení pro čekající lidi. Jedná se o více než 10 000 porcí jídla, přičemž mezi jejich nezištnými dary nechybí kromě potravin také drogerie a další běžné potřeby pro každodenní život.  Další partneři potom obratem zajistili například kancelářské potřeby nebo nábytek a herní prvky do dětských koutků v Kongresovém centru Praha.

„Nejen z profesionálního, ale i lidského hlediska si velmi vážím všech organizací, které se rozhodly, že nebudou současné situaci nečinně přihlížet, ale nabídnou praktickou pomoc. Lidé prchající před válkou jsou totiž lidé jako my. Po příchodu do našeho asistenčního centra jsou často vyčerpaní, a tak jsou vděční za možnost odpočinku, občerstvení nebo zajištění rozptýlení pro své děti. Jsem rád, že nejen neziskovému sektoru, ale i komerčním společnostem záleží na jejich komfortu,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Konkrétně se na bezplatné pomoci podílely či podílejí společnosti a organizace Albert ČR, Kaufland ČR, Košík.cz, Makro ČR, Penam, Rohlík.cz, United Bakeries, Bageterie Boulevard Crocodille ČR, McDonald’s ČR, Billa, Alza, Rossmann, IKEA, Fashion Arena Prague Outlet a dále také Bidfood ČR, Tesco Stores ČR, Lidl ČR, T-Mobile, Antonínovo pekařství, mamacoffee, Pražská potravinová banka, Člověk v tísni, Baby Office, MediaKIDS Publishing, MALL.TV, Kores Europe, Manner nebo Mestre Mistři kvásku. Přidala se například i vietnamská komunita ze Sapa Praha a další partneři se stále zapojují. S asistenčním centrem spolupracují i městské společnosti Správa služeb hl. m. Prahy či Botanická zahrada Praha.

Jmenované firmy reagovaly na žádost o potravinovou i další materiální pomoc a v mnoha případech jsou jejich zaměstnanci k dispozici denně včetně víkendů, aby pomohli zmírnit utrpení lidí bez domova postižených válečným konfliktem a zajistili hladké zásobování rozsáhlé humanitární operace na území Prahy.

„Velice děkuji všem, kteří v těchto těžkých časech pomáhají. Hasičům, policistům, zdravotníkům, úředníkům, dobrovolníkům, jednotlivým městským částem, jejich starostkám a starostům. Velké díky patřím firmám a organizacím, které poskytují potravinovou a materiální pomoc. Vlna solidarity a spolupráce, která nastala, mě naplňuje optimismem. Věřím, že společně vše dobře zvládneme a vyjdeme z toho období jednotnější a silnější,“ uvádí náměstek pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

„Děkuji Integračnímu centru Praha a všem dobrovolníkům hovořícím česky, ukrajinsky i rusky. A velké poděkování patří i Loutkám v nemocnici a Zdravotním klaunům, díky nímž můžou děti v Kongresovém paláci aspoň na chvíli zapomenout na hrůzné zážitky posledních dní,“ připojuje se radní pro oblast kultury Hana Třeštíková.

Zásadní vliv na fungování celého asistenčního centra mají úředníci Magistrátu hl. m. Prahy, zejména se jedná o zaměstnance z odborů bezpečnosti i kultury a cestovního ruchu nebo také z odboru médií a marketingu, dále také všechny složky integrovaného záchranného systému nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky.

V Kongresovém centru jsou non-stop přítomni pracovníci cizinecké policie Policie ČR, odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Integračního centra Praha, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Českého červeného kříže, Úřadu práce ČR nebo Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Mimo to se do pomoci denně zapojují také stovky dobrovolníků z řad Pražanů skrze jednotnou registraci na adrese pomahamepraze.sinch.cz. Koordinaci dobrovolníků zajišťuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1.

„Jsem rád, že s provozem našeho asistenčního centra pomáhá velké množství dobrovolníků, které na místě potkávám každý den. Příchozím poskytují například tlumočení, hlídání dětí a podobně. Zaslouží si obrovské poděkování nejen za svou pomoc s organizací provozu centra, ale také za citlivý a lidský přístup k příchozím, který je v této situaci nedocenitelný. Bez nich bychom centrum mohli rovnou zavřít,” doplňuje Zdeněk Hřib.  

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině pro Prahu slouží nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nabízí přicházejícím komplexní služby, aby mohli legálně a bezproblémově pobývat na území České republiky a měli kde bydlet. Postupně zde uprchlíci řeší i další důležité záležitosti a individuální potřeby.

Významnou podporou pro příjem uprchlíků v KACPU jsou v neposlední řadě rovněž infostánky na Hlavním nádraží a na autobusovém nádraží na Florenci, které pomáhají uprchlíkům bezprostředně při jejich příjezdu do Prahy. Koordinaci dobrovolníků zajištuje Organizace pro pomoc uprchlíkům i díky zapojení iniciativ Ukrajinců žijících v Praze, Dignity Restoring Hope, organizace Junák – český skaut, studentů Univerzity Karlovy a Iniciativy Hlavák.