Ekonomicky přínosnější pronájmy pro město přinesla nová pravidla, která se řídí nejvyšší finanční nabídkou zájemce. Tento systém nahradil dříve používané losování s paušální cenou 1 000 korun ročně za jedno pronajaté místo.

Rok od vypovězení původních nájemních smluv a zahájení výběrových řízení se prokázalo, že nový systém pronájmů je pro Prahu daleko výhodnější a celkově spravedlivější. Minulá pravidla umožňovala za stání zaplatit v podstatě téměř srovnatelnou částku, kterou musí ročně dát za parkování v mnohdy méně atraktivních lokalitách běžní rezidenti. Přitom jsou stanoviště pronajímána za účelem podnikání,“ uvedl radní hl. m. Prahy Lukáš Manhart.

Nejvyšší cenu nabídli zájemci o stanoviště taxi například za parkovací stání v ulici Na Perštýně a to celkem 2 117 000 korun. Přibližně za 1 500 000 korun pak noví správci zaplatili za místa před Obecním domem nebo na Václavském náměstí.

Nová pravidla pronájmů stanovišť taxislužby radní přijali na podzim roku 2012 a v létě loňského roku schválili vypovězení stávajících nájemních smluv. Výběrová řízení se konala ve čtyřech vlnách a nového správce nalezlo 29 stanovišť.