„Příběh Holešovické tržnice je smutnou ukázkou úřadování někdejšího vedení Prahy. V roce 1995 tehdejší politici areál pronajali na padesát let soukromé společnosti Delta Climatizer, která následně dlouhodobě porušovala smluvní podmínky. Společnost měla do areálu investovat, jenže neinvestovala a tržnici nerozvíjela způsobem, jak slíbila. Tehdejší politici se tak vzdali jakéhokoliv vlivu na podobu a budoucí vývoj tržnice. Postupně se areál proměnil v zanedbané místo, jehož symbolem se stal nezákonný prodej falšovaného zboží a prostituce. Soudy se neúspěšně táhly od roku 2012. Dnešním vítězstvím se konečně otevře cesta k opravě a oživení Holešovické tržnice,“ řekl po jednání soudu náměstek primátora Pavel Vyhnánek. Současně se městu uvolní ze soudní úschovy necelých 170 milionů korun od dalších nájemců tržnice, kteří měli smlouvu s Delta Center a kterou dnes soud prohlásil za neplatnou.

Hlavní město v roce 2012 nájemní smlouvu vypovědělo, dlužné nájemné začalo po nájemci vymáhat a zároveň jej vyzvalo, aby okamžitě vyklidil všechny prostory tržnice. Nájemce výpověď neuznal, stejně jako výzvu k úhradě dlužného nájemného. Celá věc tak skončila u soudu. Soudce obvodního soudu pro Prahu 7, jemuž byl spor přidělen, ale projednávání zdržoval natolik, až jej v průběhu let úplně zablokoval. Podnájemci společnosti Delta Center v čele se Showparkem, největším pražským veřejným domem, mezitím odmítli s městem jednat a opustit tržnici. Část nájemců tedy měla smlouvu s městem a platili nájemné městu, část se společností Delta Center a peníze z nájemného šly do soudních úschov.

Hlavní město se teď chystá zanedbaný areál postupně zrekonstruovat a vytvořit z něj živé místo, kam budou Pražané i návštěvníci města rádi chodit za nákupy, službami, trávit svůj volný čas, za gastronomií nebo kulturou. „Vrcholí práce na ověřovací studii Institutu plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy ve spolupráci s odbornými poradenskými firmami. Od ní očekáváme, že nám ukáže, jak a které aktivity v areálu nakombinovat, aby se stal v dlouhodobé perspektivě funkčním a ekonomicky udržitelným prostorem, kam budou lidi rádi chodit. Studie doporučí také postup rekonstrukcí jednotlivých hal tak, aby se život v tržnici během nich nezastavil. Běží přípravné práce na zvelebení veřejných prostor a projekční práce pro rekonstrukce a obsazení prvních neobsazených budov,“ popsal Pavel Vyhnánek.