Soutěž spočívala v napsání studie o délce 15-20 stran na téma „Zapojení alternativních pohonů do městské dopravy“. Téma mohli studenti zpracovávat samostatně nebo s vedením učitelů, většina z nich využila druhou možnost. Vítěz soutěže získal iPad 2, další čtyři nejlepší se mohou těšit z iPhone 4.

„Soutěží jsme se pokusili oslovit s tématem elektromobility mladší generaci,“ říká Jana Hrstková, vedoucí oddělení energetiky odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. „Ukazuje se, že podobné snahy mají význam a že studenti se o elektromobilitu a nové technologie v dopravě zajímají. Sama jsem byla překvapená vysokou kvalitou soutěžních prací,“ dodává.

Vítězem soutěže se stal Jan Syruček ze SPŠST Panská, který napsal studii o možnosti vytvoření veřejné sítě půjčoven elektrokol v Praze. “Pokusil jsem se vypracovat reálný projekt, u kterého jsem vycházel z již fungujících sítí půjčoven kol v Evropě. Protože má Praha zcela jiný terén než třeba Paříž, tak jsem přišel s myšlenkou využití elektrokol,“ řekl o své práci Jan Syruček.

Překvapením soutěže byla práce teprve patnáctiletého Jana Wijnhorsta z Gymnázia Profesora Jana Patočky, který psal o dopadech vlivu silničního provozu na život obyvatel v hlavním městě. Wijnhorst se umístil na celkovém druhém místě.

Celkové výsledky soutěže:

Celkové pořadí Soutěžící Vedoucí práce Škola Body
1 Jan Syruček Ing. Luděk Šnajdar SPŠST Panská 411
2 Jan Wijnhorst RNDr. Václav Sýkora, CSc. GPJP 390
3 František Myslivec Ing. Václav Koníček SPŠEFK, Na Příkopě 16, P1 349
4 Martin Bílek Ing. Jiří Herout SPŠE, Ječná 30, P2 335
5 Jiří Hrdlička Ing. Václav Koníček SPŠEFK, Na Příkopě 16, P1 311

Praha elektromobilní

Projekt koncepčního a komplexního rozvoje elektromobility v Praze pod správou odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Cílem pilotního provozu v roce 2011 je testovat jednostopá a dvoustopá elektrovozidla městskými částmi a institucemi s účastí města a dále pak rozšířit veřejné povědomí o této bezemisní ekologické dopravě.  Více informací o projektu je k dispozici na www.praha-elektromobilni.cz.