Z prostředků Fondu rozvoje dostupného bydlení bude po schválení návrhu zastupitelstvem uvolněno dohromady téměř 105 milionů Kč. Dotace tentokrát obdrží Praha 10, Praha 12, Praha 13 a Praha-Běchovice.

„Praha 10 požádala o 55 milionů korun na rekonstrukci minimálně 80 bytových jednotek vyhrazených pro účely sociálního a dostupného bydlení. Praze 13 poskytneme necelých 12 milionů korun na přístavbu Střediska sociálních služeb rozšiřující stávající kapacity. Vznikne tak deset malometrážních bytů, které si budou moci pronajmout senioři vyžadující pečovatelské a jiné služby,“ uvádí radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Praze 12 už dříve z Fondu obdržela 55 milionů Kč na demolici bytového domu Modřanská a vybudování nového domu s 32 byty a jedním nebytovým prostorem. Ukázalo se ale, že stavba bude nákladnější, než se původně odhadovalo, a proto pražští radní souhlasili s uvolněním dalších 30 milionů Kč. Čtrnáct z nově vzniklých 32 bytů bude trvale v dispozici hlavního města Prahy.

Běchovicím pak hlavní město poskytne 8 milionů Kč na kompletní projektovou přípravu k plánované výstavbě tří bytových domů, kde má vzniknout 50-70 bytových jednotek pro účely dostupného bydlení.

Prostředky z Fondu rozvoje dostupného bydlení pomáhají s veřejnou bytovou výstavbou a s opravami již existujících bytových jednotek a domů v majetku hlavního města Prahy, ale i domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a dalších pobytových kapacit sociálních služeb.