/zpráva z 39. jednání Rady hl. m. Prahy 9. prosince 2014/

Asociaci pomáhající lidem s autismem (APLA) tak hlavní město pomůže 300 tisíci korunami. APLA již za dobu své existence dokázala, že její práce je smysluplná. Zmíněná částka poputuje na pokrytí nákladů spojených s projektem „Odlehčovací služby pro osoby s autismem z Hlavního města Prahy rok 2014".

„Jsem ráda, že se mi podařilo kolegy přesvědčit a Rada hl. města schválila pomoc tomuto projektu. Autismus je postižení, se kterým se každý rok narodí desítky dětí a je naší povinností těmto lidem během jejich nesnadného života pomáhat," uvedla k tomu radní hl. m. Prahy Irena Ropková (ČSSD).

Stejnou částku jako APLA obdrží i občanské sdružení Adventor pro projekt „Ruka pomoci", který je taktéž zaměřen na pomoc lidem s autismem.

Dalších bezmála 1,9 milionu korun pomůže zrealizovat program na podporu zdravotně a sociálně znevýhodněných studentů na Českém vysokém učení technickém. Tento projekt si klade za cíl zpřístupnit vysokoškolské vzdělání na ČVUT všem bez ohledu na jejich zdravotní nebo sociální situaci.

Jako poslední podpořila Rada hl. města Prahy návrh na finanční pomoc Asociaci občanských poraden (AOP) ve výši 1,6 milionu korun.  AOP se dlouhodobě zaměřuje na bezplatné sociálně odborné poradenství a funguje tak jako forma prevence zadlužování a pomáhá zlepšovat finanční gramotnost občanů.