„Příprava na následující školní rok musí probíhat s dostatečným předstihem, proto vítáme aktivní přístup městských částí při včasném řešení vzrůstajícího náporu žáčků do pražských škol. Ať už se bude jednat o školáky z Prahy nebo původem z Ukrajiny,” říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtu.

Projekt modulárních objektů pro dvoutřídky školek nebo k využití adaptačním skupinám je operativním opatřením, kterým Praha 15 v předstihu řeší očekávaný nárůst ukrajinských dětí ve vzdělávacích zařízeních v příštím školním roce. Budou umístěny v areálech základních škol Křimická a Kozinova. V každé budově budou 2 třídy pro 28 dětí. V případě snížení počtu ukrajinských dětí budou objekty v budoucnu využity jako venkovní třídy a prostory pro školní družinu základních škol.

„Cesta, kterou jsme v městské části zvolili, je jedinou možnou, jak co nejrychleji zajistit dostatečný počet míst v předškolních zařízeních. To by nebylo možné bez zásadní pomoci hlavního města Prahy,” doplňuje Václav Bílek, místostarosta Prahy 15.

Projekt je součástí souboru účelových investičních dotací do školské infrastruktury, který ve čtvrtek schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy a podpořilo tak městské části v celkové výši 166 milionů korun. Část z nich totiž operativně řeší zajištění kapacit pro vzdělávání ukrajinských dětí. Dále je i podpořena rekonstrukce školských zařízení.