„Tunel Hloubětín a zkapacitnění křižovatek Průmyslová – Kbelská x Poděbradská i Kbelská x Kolbenova je jeden z nejdůležitějších souborů staveb, který se nám do konce dekády podaří postavit. Díky úpravě křižovatek a novému tunelu Hloubětín zvýšíme kapacitu úzkého hrdla Průmyslového polookruhu až na 150 procent. A díky nové stavbě se zlepší podmínky nejen pro automobilovou dopravu. Řidiči nebudou muset čekat na křižovatkách a projedou pohodlně bez zastavení pod zemí. Zároveň na povrchu vzniknou nová stromořadí a kvalitní cesty pro pěší a cyklisty. První práce začali už letos úpravou signalizací a řadících pruhů, včetně výstavby dvou podchodů pro pěší pod železniční tratí podél ulice Kbelská,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Tisíce řidičů jedoucích po páteřích komunikacích Průmyslová a Kbelská, které dohromady tvořící tzv. Průmyslový polookruh, se dosud musí potýkat s dopravními problémy a dlouhými kolonami v úseku kolem křižovatek s Poděbradskou a také s Kolbenovou ulicí. Navíc negativní dopady jsou patrné i na navazujících komunikacích v širokém okolí.

Nevyhovující situaci v této oblasti proto v příštích letech vyřeší vybudování zhruba 670 metrů dlouhého Hloubětínského tunelu, na jehož povrchu vznikne pouze místní propojení. Tunel výrazně zvýší plynulost a bezpečnost dopravy, omezí dlouhé kolony před křižovatkami a také zlepší životní prostředí v oblasti, ke kterému přispěje přesunutí většiny dopravní zátěže oblasti pod zem. V neposlední řadě by se po výstavbě Hloubětínského tunelu měla výrazně zlepšit prostupnost území pro chodce a cyklisty. Celková délka řešeného úseku Průmyslového polookruhu touto stavbou je 1,95 kilometru.

Předmětem nyní oficiálně vyhlášené veřejné zakázky Hloubětínský tunel – Projektová dokumentace a autorský dozor je právě kompletní zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby, dále autorský dozor při realizaci stavby a také inženýrská činnost při přípravě stavby tunelu. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je ve výši 320 milionů korun bez DPH, která vychází z očekávaných celkových nákladů na realizaci Hloubětínského tunelu ve výši 5,7 miliardy korun bez DPH.

Vítěz by měl zahájit projektové přípravy ještě v letošním roce a pracovat na nich další dva roky, následný autorský dozor by se měl uskutečnit až do ukončení stavební části, které se předpokládá v roce 2029.

V souvislosti s tímto projektem už včera také začala rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Poděbradská – Průmyslová – Kbelská. V rámci celkové obnovy vzniknou nové řadící pruhy v ulici Poděbradská, připojovací pruh v Průmyslové a přeloženy budou i tramvajové zastávky. Touto úpravou se zvýší kapacita křižovatky o další jízdní pruhy. Současně s tím bude obnoveno i světelné signalizační zařízení a veřejné osvětlení. V neposlední řadě budou pro zajištění větší bezpečnosti a komfortu chodců vybudovány nové bezbariérové přechody pro chodce.