Veřejnost si nově bude moci ve webové aplikaci vytvořené městskou společností Operátor ICT prohlížet data o veřejných zakázkách vložená na profil zadavatele hlavního města Praha po 1. září 2020 podle různých kritérií, jako je druh zadávacího řízení, zadávací odbor Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), vybraný dodavatel, oblast zakázky (tzv. CPV kód) či třeba počet nabídek. Za data evidovaná na profilu zadavatele jsou zodpovědné odbory MHMP, které zakázky zadávají.

Od září roku 2020 pražský magistrát na profilu zadavatele eviduje všechna relevantní data o zadávaných veřejných zakázkách. V minulosti město takto důsledně nepostupovalo a kusá data o dříve zadávaných zakázkách teď mají velmi malou vypovídající hodnotu. Proto je ani nezpracováváme. Je škoda, že nemáme z dřívějška více dat, protože by bylo určitě zajímavé srovnat způsob zadávání zakázek v jednotlivých volebních obdobích,“ vysvětluje radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Zhruba 80 % zakázek evidovaných ve zveřejněném dashboardu jsou zakázky pod 100 tisíc korun, které lze podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek objednat oslovením pouze jednoho dodavatele, což je také běžná praxe MHMP. „Z dat o zakázkách je zřejmé, že magistrát relativně běžně zadává bez soutěže i větší zakázky, až do výše 2 milionů korun. To je praxe, kterou chceme změnit. Proto jsme v únoru 2021 prosadili upravená pravidla pro zadávání zakázek s účinností od července 2021, kde jsme zavedli povinnost otevřené soutěže u zakázek s hodnotou nad 500 tisíc korun,“ dodává radní Zábranský.

Zakázky do výše 1 milionu korun (3 milionů korun u stavebních prací) jsou v plné kompetenci ředitelů jednotlivých odborů, zakázky s vyšší hodnotou podléhají schválení dalších osob (ředitel úřadu a gesční radní; zakázky nad 2 miliony korun - případně 6 milionů korun u stavebních prací - schvaluje Rada).

Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib vyzývá další samosprávy a státní úřady, aby také zveřejnily data o zakázkách v podrobném rozsahu. „Transparentnost je skutečným a systémovým protikorupčním opatřením. Už samotné zveřejňování informací o zakázkách a uchazečích povede ke zlepšení praxe jejich zadávání i v budoucích volebních obdobích, protože úředníci i politici budou vědět, že je jim vidět pod ruce. Tato praxe by měla být ve státní správě i samosprávě samozřejmostí, i když ji zákon nyní nepřikazuje,“ dodává primátor.