Udržitelná mobilita je ekologicky šetrná doprava, která současně neklade zbytečně nároky na financování. Mezi tyto druhy dopravy patří hromadná, pěší a cyklistická doprava. Udržitelné mobilita vede ke zlepšení kvality života v městském prostředí.

Finalisty soutěže EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY za rok 2017 jsou:

 • Praha (Česká republika)
 • Vídeň (Rakousko)
 • Granada (Španělsko)

Praha během tohoto týdne excelovala v oblasti vytváření vzájemně prospěšných partnerství s nevládními organizacemi a místními podniky. Vídeň měla na programu různé činnosti, které úzce odrážely téma na rok 2017 – „Čistá, sdílená a inteligentní mobilita“. Granada na porotce učinila dojem svými oslavami Dne bez aut spojenými s  rozsáhlou komunikační kampaní, která zahrnovala propagaci veřejné dopravy.

Je to velké ocenění pro Prahu i pro všechny, kdo pracují na podpoře udržitelné mobility. V českém prostředí jde stále o nepříliš známý pojem. O to důležitější je znovu a znovu vysvětlovat veřejnosti, o co jde, a proč je to důležité. Jsem totiž přesvědčen, že správná cesta k udržitelné mobilitě nevede přes nařízení a zákazy, ale naopak přes pozitivní motivaci lidí, aby se k této snaze sami přidali v co největším počtu," řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Do soutěže EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY byla poprvé zahrnuta kategorie měst pod 50 000 obyvatel s cílem ocenit úspěchy malých měst v Evropě v oblasti udržitelné mobility. Finalisty soutěže EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY 2017 v kategorii měst pod 50 000 obyvatel jsou:

 • Igoumenitsa (Řecko)
 • Lindau (Německo)
 • Tivat (Černá Hora)

Městečko Igoumenitsa získalo velký počet bodů díky svému intenzivnímu úsilí v oblasti komunikace s místními obyvateli a obyvateli okolních obcí o přínosech udržitelné mobility. Město Lindau provedlo působivá opatření, včetně změny účelu parkovacích míst, zatímco město Tivat porota chválila za aktivity zapojující občany.

Tento ročník soutěže o ceny SUMP se zaměřil na sdílenou mobilitu v procesu plánování.

Finalisty 6. ročníku soutěže o ceny SUMP jsou:

 • Velký Manchester (Spojené království)
 • Milán (Itálie)
 • Turda (Rumunsko)

Hrabství Velký Manchester bylo chváleno za progresivní vizi, vysoké ambice a  exemplární spolupráci se soukromým a neziskovým sektorem. V případě Milánu bylo oceňováno zapojení zúčastněných subjektů do tvorby SUMP a práce města v oblasti zavádění platformy Mobilita jako služba, která sdružuje aplikace zaměřené na různé dopravní prostředky k usnadnění sdílené mobility. Město Turda porota chválila za jasnou a inspirující vizi v oblasti plánování, včetně dobře strukturované strategie financování.

Všechna města, která se dostala do užšího výběru, byla vybrána nezávislou porotou složenou z odborníků v oblasti mobility a dopravy. Tři vítězové budou oznámeni na slavnostním vyhlášení vítězů v Bruselu dne 21. března 2018. Ceny vítězným městům předají komisařka pro dopravu Violeta Bulc a generální ředitel pro životní prostředí Daniel Calleja.

Poroty:

Členové poroty soutěže EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY 2017:

 • Cynthia Bonsignore, Mezinárodní asociace veřejné dopravy (UITP)
 • Freya de Muynck, Traject Mobility Management
 • Niccolò Panozzo, Evropská federace cyklistů (ECF)
 • Robert Pressl, FGM-AMOR

Členové poroty 6. ročníku soutěže o ceny SUMP:

 • Mojca Balant, UIRS – Institut územního plánování Slovinské republiky
 • Angelo Meuleman, Taxistop
 • Jörg Beckmann, Mobility Academy

Základní informace:

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY je kampaň pořádaná každoročně ve dnech 16. –  22. září, která poskytuje městům možnost vyzkoušet si alternativy udržitelné dopravy. Budeme-li občany povzbuzovat k tomu, aby volili udržitelné způsoby dopravy, jako je chůze a jízda na kole, můžeme snížit emise oxidu uhličitého, zlepšit kvalitu ovzduší a zajistit, aby města byla příjemnějším místem pro život a práci.

EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY 2017 se zúčastnilo přes 2 500 měst, a stal se tak dosud nejúspěšnějším ročníkem.

Více informací o kampani najdete na adrese www.mobilityweek.eu