/zpráva z 29. jednání Rady hl. m. Prahy 6. září  2011/

„Konkrétně se jedná o vybudování cyklotrasy Kačerov – Spořilov – Záběhlice a cyklostezky Malá Chuchle – Barrandovský most. Třetím projektem je rekonstrukce tramvajové trati Podolské nábřeží,“ uvedl radní Petr Dolínek, který má evropské fondy pro Prahu na starosti.

Předmětem prvního zmíněného projektu je vybudování dosud chybějícího úseku páteřní cyklotrasy A 41/42 v úseku stanice metra Kačerov - tramvajová smyčka Spořilov. Vybudována tak bude cyklotrasa propojující oblast Kačerova, Spořilova a Záběhlic v celkové délce 2 206 m, z toho v délce 1 956 m povede po samostatné cyklostezce.

Druhý projekt zajistí výstavbu nové cyklostezky v chybějícím úseku páteřní cyklotrasy A1 Malá Chuchle - Barrandovský most. Začátek trasy je situován k obslužné komunikaci u jižní loděnice, kde současná cyklotrasa A1 odbočuje k podjezdu pod ulicí Strakonická. Trasa je ukončena u Barrandovského mostu v místě rampy pro chodce a cyklisty.

Posledním projektem, který rada odsouhlasila, je investice přispívající ke zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a ke zvýšení bezpečnosti a komfortu prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati na Podolském nábřeží. Projekt je sice lokalizován ve druhé a čtvrté městské části, ale jeho realizace má zprostředkovaně pozitivní dopad na celé území Prahy.

Projekty nyní čeká poslední fáze schvalování, a to městským zastupitelstvem, které se sejde 15. září 2011. „Po schválení zastupitelstvem již nic nebrání financování těchto významných projektů z evropských fondů, které přispějí ke komfortnějšímu životu Pražanů,“ dodal radní Dolínek.

Operační program Praha – Konkurenceschopnost představuje unikátní možnost získávání dotací z Evropské unie pro budování investičních projektů na území hlavního města Prahy. Jednou z oblastí, kterou tento operační program podporuje, je také právě ekologicky příznivá povrchová doprava. 8. výzva k podávání projektových žádostí byla vyhlášena 3. května 2011 a žadatelé tak měli možnost do 3. června podat své projektové žádosti. „Další výzvu určenou k podpoře projektů z této oblasti plánujeme na první polovinu příštího roku,“ řekl Dolínek.

 

 


Petr Dolínek – radní hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti sociální politiky, bydlení, evropských fondů a pohřebnictví.