„Výročí čtvrtstoletí od zápisu centra Prahy na Seznam světového dědictví je dobrou příležitostí pro zhodnocení toho, čeho Praha za poslední dekády i díky UNESCO dosáhla. Jsem ráda, že konference se bude zabývat otázkou, jak naše členství a ochranu našeho kulturního dědictví dále rozvíjet. Tuto konkurenční výhodu, kterou Praha oproti jiným evropským městům má, je třeba si zachovat,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, která konferenci zahájila úvodním slovem. Připomněla v něm i to, že hlavní město dluží historickému centru zacelení jizvy, kterou minulý režim na samé hraně Pražské památkové rezervace vytvořil vybudováním magistrály.

S územím o rozloze 863 ha jde o jednu z největších městských památkových rezervací na světě. Památky UNESCO jsou jedním z velkých lákadel pro turisty, kterých do hlavního města jen za loňský rok zavítalo přes 7 milionů. Už za první polovinu tohoto roku se v Praze ubytovalo podle údajů ČSÚ téměř 3,5 milionů turistů, což proti předchozímu roku znamená 9% nárůst. S celkovým počtem 16,8 miliónu přenocování předběhla Praha v loňském roce dokonce například i Vídeň, Amsterdam nebo Hamburk.

„Já bych byl rád, aby to, že Praha je na tomto významném seznamu, nebylo bráno jako automatické. Jak těžké je na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO se dostat, tak jednoduché naopak je z něj vypadnout, jak nám nasvědčuje řada případů ve světě. Na druhou stranu my nyní stojíme před velkou výzvou. Za poslední čtvrtstoletí, kdy je Historické centrum Prahy v Seznamu zapsáno, především výrazně vzrostl cestovní ruch, který s sebou nese pozitivní i negativní důsledky. Je zde celá řada otázek, které je třeba diskutovat nejen v rámci konference," připojil pražský radní pro kulturu Jan Wolf, který je rovněž účastníkem konference.

Konferenci pořádá hlavní město Praha, odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, ve spolupráci se Sdružením Nového Města pražského, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Českým vysokým učením technickým v Praze a Národním muzeem.

Více na www.prahasvetova.cz.