/Zpráva z 28. jednání Rady hl. m. Prahy 29. července 2010/

Hl. m. Praha je s Moravským Krumlovem připraveno kdykoli jednat, ale na základě faktu, že Slovanská epopej je nezpochybnitelným majetkem hl. m. Prahy a Moravský Krumlov bude respektovat již dříve potvrzené dohody. Rada dnes schválila i další kroky, kterými se bude domáhat vydání svého majetku v případě, že Městský úřad své účelové a protiprávní rozhodnutí neopraví nebo jeho rozhodnutí nenapraví Krajský úřad Jihomoravského kraje, na který se hl. m. Praha s odvoláním obrací.

“Slovanská epopej je nezpochybnitelným majetkem Prahy. Přáním a v závěti Alfonse Muchy je vystavení epopeje v Praze, je to tedy i naše povinnost. Národní galerie a Veletržní palác je naprosto mimořádným a vhodným místem pro vystavení díla. To patří Praze a Pražanům, kde jinde jej tedy vystavit? Samotný status národní instituce zaručuje odpovídající kvalitní podmínky pro exponování celého souboru Slovanská epopej. Ta byla v celém obrazovém komplexu vystavena právě zde, ve Velké dvoraně Veletržního paláce, již v roce 1928 v souvislosti s 10. výročím vzniku republiky a s darováním epopeje městu Praze. Alfons Mucha byl osobně přítomen,“uvedl radní Ondřej Pecha.

Jak doplnil, toto umístění bude pouze dočasné, protože hlavní město Praha počítá, se vší vážností, v horizontu pěti až šesti let, s výstavbou vlastního pavilonu pro trvalou expozici obrazového cyklu. Zvažovány jsou v této chvíli dvě lokality, na Vítkově a v sousedství Národního zemědělského muzea na Letné.

Při jednání rady jednoznačně zaznělo, že důstojné umístění obrazového cyklu Slovanská epopej od A. Muchy v Praze je jedním z nosných úkolů Programového prohlášení Rady hlavního města Prahy, je součástí  dlouhodobé strategické koncepce města, která počítá s tvorbou dalších lokálních kulturních a společenských center, které by odlehčily historickému jádru Prahy. Nejde o žádné nové téma, ale dlouhodobě řešený problém. Rada proto kategoricky odmítá snahy věc politizovat a udělat z ní součást předvolebního boje.

„Umístění Slovanské epopeje řešili mí předchůdci, Praha hledá definitivní a důstojné umístění této významné kulturní památky prakticky od roku 2002. Vytipováno a prověřováno bylo velké množství objektů k možné rekonstrukci, všechny však byly zpochybněny aktivní částí Muchových dědiců. Praha se s nimi vždy pokoušela o dohodu a konsensuální řešení, k dohodě nikdy nedošlo. Výsledkem byla jednostranná rozhodnutí části Muchových dědiců, kteří nakonec přikročili k razantnímu zpochybnění vlastnických práv hlavního města Prahy k souboru obrazů Slovanská epopej. Je absurdní obviňovat Prahu, že epopej politicky využívá, to nyní dělají jiní. Praha pouze po letech dovršuje řešení věcného problému,“ řekl Pecha. 

Podle něho má Praha v současnosti dostatek inspirace pro konečné umístění epopeje, protože čestného úkolu navrhnout důstojný stánek pro ni se spontánně zhostily nejrůznější profesionální subjekty z oblasti vysokého uměleckého a technického školství, architektonické obce a dalších odborných okruhů. To samo o sobě svědčí o skutečnosti, že i mladá generace pozitivně reflektuje téma umístění epopeje a to v souvislosti s hlavním městem Prahou.

Hl. m. Praha je připraveno využít všechny právní kroky, aby zajistilo svůj majetek. „Přes současné nepříznivé okolnosti jsme byli a nadále jsme otevřeni smírnému jednání. Je připravena smlouva o spolupráci, která měla pro město Moravský Krumlov vytvořit alternativní situaci poté, co bude epopej odvezena do Prahy a dále Memorandum o spolupráci v kulturní oblasti s nabídkou a závazkem na její konkrétní naplnění,“ řekl Pecha.

 

 


Bc. Ondřej Pecha – radní hl. m. Prahy pro oblast kulturní politiky, památkové péče, cestovního ruchu a volného času.

Do funkce zvolen 22. 12. 2009. Působnost v oblasti podpory vybraných kulturních projektů a vytváření nových kulturních projektů, v oblasti spolupráce s kulturními institucemi působícími v hl. m. Praze, v oblasti spolupráce hl. m. Prahy a MČ s církvemi a náboženskými společnostmi.