Dnes se uskutečnilo na Ministerstvu pro místní rozvoj jednání svolané ministryní Klárou Dostálovou za účasti starosty Prahy 1 Petra Hejmy, místostarosty Českého Krumlova Martina Háka, zástupců všech poslaneckých klubů, Hospodářské komory a Svazu obchodu a cestovního ruchu. Za hlavní město se zúčastnila radní Hana Kordová Marvanová, která je zároveň předsedkyní Komise pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb Rady hl. m. Prahy, a představila legislativní záměr hl. m. Prahy, který by umožnil řešení dané problematiky.

„Využívání bytů ke krátkodobému ubytování turistů, zejména v centru metropole, přináší problémy spojené s tím, jak se celé domy mění v jakési neformální hotely. Rezidenti se potýkají s různými nepříjemnostmi, například s hlukem, nedostatkem bezpečnosti apod. Jako radní zodpovědná nejen za legislativu, ale i podporu bydlení, vážnost situace vnímám a snažím se pro její změnu dělat maximum možného. Bohužel, stávající legislativa neposkytuje Praze, jakož i dalším městům v Česku, dostatečně účinné nástroje, aby danou problematiku mohla řešit. Proto jsem připravila legislativní záměr na změny právních předpisů ve čtyřech oblastech“ říká radní pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová.

První změna předpokládá povinnost platforem, které zprostředkovávají krátkodobé ubytovací služby, poskytovat obcím podrobné informace týkající se bytů, v nichž je tato činnost provozována, včetně údajů o hostitelích i počtech hostů, za účelem praktické vymahatelnosti dodržování stávajících povinností, zejména placení místního poplatku z pobytu a daní. Za druhé Praha navrhuje zavedení zákonného zmocnění pro obce k vydání nařízení, kterým by měly možnost regulovat poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech na svém území. Třetí změna cílí na posílení pravomocí jednotlivých vlastníků bytů a společenství vlastníků v bytových domech tak, aby používání bytu ke krátkodobým ubytovacím službám vyžadovalo souhlas ostatních vlastníků jednotek a aby bytový dům nebyl nepřiměřeně zatížen zvýšenými náklady. Čtvrtý z návrhů Prahy počítá se změnou stavebních předpisů tak, aby trvalé využívání bytů k poskytování krátkodobých ubytovacích služeb podléhalo stejně přísným podmínkám jako provozování hotelu, což je nezbytné z hlediska bezpečnosti a požární prevence, a zároveň by tím došlo ke zrovnoprávnění podmínek na trhu.

Po vyslechnutí návrhů se rozvinula diskuse, v níž všichni zúčastnění podpořili návrh ohledně nutnosti získat podrobné informace o pronajímaných bytech. Dále panovala široká shoda na tom, aby jakékoli úpravy byly vymahatelné, což je opět podmíněno úplnými informacemi. V dalších otázkách se již názory různily a budou vyžadovat podrobnější rozbor.

Věřím, že dnešní debata na Ministerstvu místního rozvoje přispěla k tomu, že v současnosti již všichni zúčastnění chápou nutnost legislativních změn, bez nichž obce nemají možnost danou situaci řešit. Doufám, že se nyní podaří ve spolupráci Prahy a Ministerstva pro místní rozvoj připravit legislativní návrh, který by měl šanci uspět v Parlamentu,“ uzavírá radní Kordová Marvanová.