V letošním roce plánuje metropole vyhlásit celkem 53 veřejných zakázek s hodnotou nad 20 milionů korun. Vyplývá to ze seznamu, který město od roku 2020 zpřístupňuje veřejnosti. Celková hodnota zakázek pro letošní rok je 5,056 miliardy korun bez DPH.

„Seznam chystaných velkých zakázek zveřejňujeme s vidinou toho, že díky včasné informovanosti se dodavatelé budou moci lépe na zakázku připravit a do soutěže se jich přihlásí více,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast transparentnosti Adam Zábranský.

Většina zakázek plánovaných na rok 2022, konkrétně 43 v objemu 4,26 miliardy korun, se týká stavebních prací. Nejvíce zakázek (25 v objemu 3,35 miliardy korun) bude realizovat investiční odbor Magistrátu hlavního města Prahy, následuje odbor školství, mládeže a sportu (9 zakázek v objemu 400 milionů korun) a odbor informatických činností spolu s odborem hospodaření s majetkem (po 5 zakázkách za 379 milionů korun, resp. 323 milionů korun).

Největší zakázkou bude výstavba P+R parkoviště na Opatově v hodnotě 600 milionů korun. Mezi další významné projekty patří geologický průzkum Městského okruhu v úseku Balabenka - Štěrboholská radiála (400 milionů korun), výstavba nového pavilonu ZŠ Zlíchov (273 milionů korun) nebo obnova náměstí Jiřího z Poděbrad (270 milionů korun).

 

Příloha: Seznam zakázek