V letošním roce se na komunikační síti v působnosti hlavního města v období od začátku roku do konce letních prázdnin realizovalo a někde stále realizuje téměř 45 akcí na hlavních tazích s výrazným vlivem na dopravu. Během loňské stavební sezóny investoři realizovali takových akcí zhruba 40.

„Počet osobních aut v Praze vzrostl za posledních deset let o třetinu. To se musí nutně projevit na situaci na silnicích, jejich zátěž je enormní. K opravám se proto tradičně využívají hlavně letní měsíce, kdy jsou Pražané na dovolených. Kvůli svému rozsahu ale budou opravy pokračovat i v září, řidiče proto žádáme o trpělivost, ale i zvýšenou obezřetnost hlavně v blízkosti škol, kde se bude pohybovat větší množství dětí,” řekl Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy

„Prahu jsme přebrali ve stavu, kdy dluh na její infrastruktuře činil neuvěřitelných 30 miliard korun. Musíme opravovat, jinak to nejde. Všechny rekonstrukce jsou pečlivě koordinované dopravními inženýry z magistrátního odboru pozemních komunikací a drah, se kterými plánujeme akce roky dopředu, a je důvod, proč jsme se do toho museli letos opřít. Blíží se rekonstrukce Barrandovského mostu, jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen v České republice, a nemůžeme si dovolit, aby se někde stala havárie. Objízdné trasy musí být připravené. Zlepšili jsme také informovanost Pražanů a vyvinuli aplikaci opravujeme.to, kde lidé najdou veškeré významné rekonstrukce s dopadem na dopravu, aby nikdo nebyl překvapený. I opozice má veškeré informace díky Výboru pro dopravu pražského zastupitelstva, který je každý měsíc, a všechny plánované akce také posíláme každý měsíc na městské části,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek pro oblast dopravy.

Nutné rekonstrukce jsou vždy plánovány tak, aby následná dopravní omezení měla co nejmenší dopad na plynulost provozu a komfort řidičů. Zároveň v případě, že zde má záměr více investorů, například kromě pokládky nového povrchu vozovky je v plánu i obnova inženýrských sítí nebo třeba tramvajové trati, je celá akce předem do detailu připravena, a to v koordinaci všech zúčastněných stran.

V některých případech ale úspěšné koordinaci stavebních akcí brání neplánované havarijní opravy vodovodu, plynovodu a kanalizace, případně vozovky, které mohou zasahovat do probíhajících a plánovaných uzavírek či objízdných tras.

Důvodem, proč se v letošní stavební sezóně v Praze uskutečňují tyto významné stavební akce, je to, že mnohá místa jsou v havarijním stavu a opravy už není možné dále odkládat. V příštím roce má navíc začít rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen v Praze – Barrandovského mostu. Ta bude mít vliv na intenzitu dopravy na značném území Prahy v rámci objízdných tras, a nebude tudíž možné v takové míře provádět jiné akce významně zasahující do dopravy.

Některé náročné projekty, kde je nutná koordinace více investorů, jsou rozplánovány na celou stavební sezónu, kterou Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájila v letošním roce již na přelomu února a března. Příkladem takto rozsáhlých rekonstrukcí je pokračující revitalizace obvodu Karlova náměstí, oprava Koněvovy ulice, Prosecké, Hradešínské, Jaselské, Hrozenkovské nebo Branické. Nový povrch dostává Kutnohorská ulice, opravy se dočkala opěrná zeď na Průmyslové ulici a pokračuje i projekt zkapacitnění křižovatky ulic Karlická a Pod Klapicí.  V neposlední řadě stále pokračují sanační práce na pilířích Barrandovského mostu.

„K nejvýznamnějším stavbám zahájeným v roce 2021 patří rozšíření Strakonické od Dostihové ulice po Barrandovský most, kde vzniká nový preferenční jízdní pruh pro MHD a IZS. Práce potrvají až do poloviny příštího roku a finančně se na této stavbě podílí Evropská unie přes operační program – Praha pól růstu,“ dodal Jozef Sinčák, předseda představenstva a generální ředitel TSK.

„Letos jsme stavební sezónu začali už na konci ledna opravou tramvajové tratě v Chotkově ulici. Kromě ní jsme opravili nejvytíženější trať mezi Náměstím Míru a I. P. Pavlova, také tratě v oblasti Palackého náměstí, podjezdu u Bulhara, na Národní třídě, ve Spálené ulici či v oblasti Vyšehradského tunelu. Zrekonstruovali jsme trať v Táborské ulici a Na Pankráci v Praze 4 a nyní pracujeme na trati na nábřeží Edvarda Beneše. Za prvních osm měsíců letošního roku prošlo v Praze opravou nebo rekonstrukcí téměř deset km tramvajových kolejí, v metru jsme vyměnili 730 dřevěných pražců za betonové a zmodernizovali jsme zabezpečovací zařízení ve třech stanicích metra. Do těchto činností jsme zatím investovali zhruba 430 milionů korun. Další investice v celkové výši více než 1,8 miliardy korun směřovaly a směřují do modernizace a bezbariérového zpřístupňování stanic metra Karlovo náměstí, Anděl – vestibul Na Knížecí nebo Jiřího z Poděbrad, jejíž revitalizaci zahájíme už zítra,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP).

Další významné stavby pak zahájilo hlavní město ve druhé polovině letošního roku. Mezi takové akce se řadí úpravy na severojižní magistrále ve Wilsonově ulici ve směru do Holešovic a předlažďován je i povrch Hlávkova mostu. Práce jsou v plném proudu mimo jiné také na nábřeží Edvarda Beneše, kde DPP rekonstruuje tramvajovou trať a je zde aktuálně výluka MHD i individuální automobilové dopravy. Do projektu je navíc zapojena i TSK, dojde k výměně povrchu komunikací. 

Další stavební projekty v oblasti dopravy budou zahájeny v příštích týdnech. V první polovině září například začne výstavba nového P+R Hostivař 3–sever, kde vznikne 78 nových parkovacích stání. Hotovo by mělo být do konce roku.  Na nový povrch čeká ještě Hornoměcholupská ulice, kde budou práce zahájeny v říjnu, a také Trojská, Veselská a Tupolevova ulice, které hlavní město plánuje začít obnovovat ještě v září. V neposlední řadě už 6. září také odstartuje modernizace orientačního dopravního značení v ulici 5. května.

Naopak mezi významnější akce, které byly v letošním roce už dokončeny, patří mimo jiné oprava vozovky v Plzeňské a Podbělohorské ulici a také je už hotovo na jedné z posledních etap rekonstrukce na Štěrboholské spojce. V řadě případů se stavbařům podařilo dokončit práce v předstihu. V rámci běžné údržby skončila o čtyři dny dříve pokládka nízkohlučného povrchu v Patočkově ulici, o devět dní dřív byly dokončeny opravy povrchů v na komunikaci Bucharova a dokonce v měsíčním předstihu bylo dopracováno v Mladoboleslavské ulici.

Kompletní přehled aktuálně realizovaných rekonstrukcí komunikací a souvisejících dopravních omezení na území celé Prahy je možné nalézt na webu https://opravujeme.to/.