Vytvořením jednotné metodiky reaguje hlavní město na historický deficit v kapacitě rezidenční péče a ve schopnosti efektivně rozvíjet chybějící služby. Nástroj navazuje zejména na potřeby městských částí, které realizují výstavbu seniorských pobytových služeb. Více než 70 % zástupců pražských radnic projevilo zájem o využití podpory při přípravě projektů rezidenčních služeb pro seniory.

„Jednotný rámec stanovuje základní východiska a filozofické principy a kritéria funkčnosti připravovaných staveb a umožňuje také slaďovat cenové náklady na lůžko, aby nedocházelo k podobným situacím jako v minulých obdobích, kdy se bezdůvodně zastavovaly slušné projekty, a naopak se tlačilo na realizaci předražených zařízení. Když jsme přišli na pražskou radnici, bylo standardem, že městské části nevěděly, jak vlastně pobytové služby pro seniory stavět, a magistrát nevěděl, jaké projekty prioritně financovat při omezeném rozpočtu města. Z toho důvodu pak mohlo docházet k podpoře neefektivních, předražených projektů, což je problém, víme-li, že Praha měla deficit kolem 1 000 lůžek. To jsme změnili a nyní, po tříleté pilotní fázi, v jejímž průběhu se podařilo podpořit výstavbu nových seniorských služeb Prahy 11, Prahy 14, Prahy 15 a Prahy – Petrovic, má každá městská část možnost včasné konzultace projektového záměru s magistrátem a odborníky, na jejichž základě pak může žádat o podporu investiční a následně i provozní. Další projekty, které mají tímto procesem závazně projít, vznikají v Praze 9 či v Praze – Zbraslavi, řídí se tím nové magistrátní realizace v Dejvicích a Počernicích,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Podpora přípravy projektových záměrů vytváří pro realizátory prostor pro odborné konzultace již ve fázi projektového záměru tak, aby se předcházelo riziku časové a finanční neefektivity, pokud by hlavnímu městu byly předkládány k financování projekty až ve fázi prováděcí dokumentace, které by přitom vyžadovaly změny. Do posuzování jsou kromě odboru sociálních věcí pražského magistrátu a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zapojováni také zkušení architekti specializovaní na projekty seniorského bydlení s péčí.

„Hlavní město a městské části získávají nový nástroj, který jim pomůže vypořádat se s historickým deficitem v kapacitách péče. Věřím, že díky uplatnění metodiky budou z prostředků hlavního města a státu vznikat nové kapacity kvalitního bydlení s péčí pro pražské seniory podle soudobých nároků na kvalitu života. Současně bude mít proces posuzování pozitivní dopad i pro investory a pozdější poskytovatele služeb, protože odbor sociálních věcí magistrátu zajistí konzultaci odborníků z řad architektů specializujících se na seniorské bydlení i zkušených poskytovatelů seniorských služeb. Budoucí poskytovatel bude mít také možnost s úřadem včas projednat zařazení nových kapacit do sítě sociálních služeb a tím zajistit jejich spolufinancování z veřejných rozpočtů města a státu,“ dodala radní Milena Johnová.

Příloha: