„Pan ředitel Doležil pomáhá zvládat projevy pandemie od jejího začátku. Na jaře zajišťoval prostřednictvím Městské polikliniky Praha rozdělování osobních ochranných pomůcek, koordinoval vznik odběrového místa na Výstavišti a v budově polikliniky pomohl uspíšit očkování klientů a personálu domovů pro seniory, když prostřednictvím polikliniky zajistil zdravotníky pro mobilní očkovací tým. Do zvládání epidemie a nyní do očkování bude i nadále zapojen prostřednictvím očkovacího místa zřízeného poliklinikou. Děkuji Davidu Doležilovi za jeho nasazení v nelehké roli krajského koordinátora,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro zdravotnictví a sociální politiku.

Krajský koordinátor v Praze stále nemá pravomoci, které vedení hlavního města od vlády opakovaně požadovalo, ať už skrze připomínky očkovací strategie, nebo přímou komunikací s vládou. Vakcíny se tak distribuují často i bez jeho vědomí, a přestože má být hlavní pražský koordinátor nejdůležitější osobou v procesu očkování, nejsou jeho pokyny nyní pro očkovací místa závazné a nemůže tak reálně koordinovat očkování v hlavním městě.

„V rámci velmi specifické situace na území hlavního města, kdy Praha nemá vlastní distribuční očkovací místo a ta stávající jsou organizace přímo řízené ministerstvem zdravotnictví, se budu snažit především o maximálně fungující komunikaci a kooperaci všech dotčených subjektů v rámci vakcinace na území metropole. Jedině tak se nám společně podaří tento velmi obtížný úkol zvládnout,“ popisuje nový koordinátor Martin Ježek.    

Vedení města i nadále věří, že se v dohledné době podaří dohodnout na lepších podmínkách spolupráce. V současnosti město pracuje na vlastní - pražské - strategii očkování v neustále se měnících podmínkách ze strany státu. „Za účelem efektivního řízení strategie jsem vytvořila Koordinační pracovní skupinu pro vakcinaci složenou z pracovníků pražského magistrátu, zástupců Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, hygienické stanice, Českého červeného kříže,  externích odborníků i politiků, mezi kterými je zastoupena i opozice, dodává radní Milena Johnová.

Pan premiér selhal v realizaci očkovací strategie, přestože sám sebe jmenoval nejvyšším koordinátorem očkování. Navíc nám brání koordinovat očkování na území Prahy. Problémy, které tento přístup způsobil, nyní intenzivně řeší ministerstvo zdravotnictví a dojde tak v rámci následujících dvou týdnů ke směně vakcíny Moderna určené pro Prahu za vakcínu Pfizer z jiných krajů tak, aby mohly být v Praze doočkovány druhé dávky. Další postup budeme s paní radní Johnovou a krajským koordinátorem Martinem Ježkem intenzivně řešit příští týden na našem společném jednání s panem ministrem zdravotnictvím Blatným, uzavírá primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.