"Vyhlášku jsme připravili na základě praktických zkušeností z pilotního projektu, kdy byl busking dočasně povolen bez větší regulace. Nebylo lehké najít konsenzus mezi rezidenty a provozovateli pouličního umění. Do konečné verze byly zapracovány požadavky jednotlivých městských částí, které dostávaly v loňském roce řadu podnětů, ale i stížností a to především na hlučnost některé produkce. Nicméně důležité je, že i Praha po vzoru světových metropolí busking definitivně podpořila," uvedla radní Aleksandra Udženija.

Nová vyhláška přesně definuje pouliční produkci, zakotvuje, že ji lze provozovat pod širým nebem a vymezuje místa, kde je tato produkce zakázána a kde omezena. Vyhláška nabyde účinnosti 15. května 2013. 

Celé znění dokumentu včetně Etického kodexu, Doporučení a mapy najdete v přílohách a jsou umístěny na webových stránkách i v anglické verzi.

Přílohy: