Park je osazen 42 lavičkami a dětskými atrakcemi jako kladina, lanový mostek, balanční kvádry, hrazdy, houpačky a lanová pyramida.

„Otevření parku nejvíce potěší rodiče s dětmi. Parkem protéká potok Brusnice, jeho doménou jsou dětské hry tvořené vodní tryskou, výhybkami, stavidly, vodním mlýnkem a výpustním otvorem," uvádí Jiří Nouza, náměstek primátora hl. m. Prahy.

V jižní a jihovýchodní části parku vznikl nový rybník o rozloze 1 517 m2, který je hluboký 1,3 až 2,3 metru. 

Západní a severní stěna je opevněna kameny z porfýru z kamenolomu Žernoseky. Ve východní části jsme použili Makadam v kombinaci s pobytovými kamennými schody a odpočívadla. V severní části je tlamové zakončení Brusnice z opracovaného kamene," upřesňuje technické parametry Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ EUROVIA CS.

Součástí parku bude i vyhlídka pro návštěvníky. Vyhlídka je napojena na mlatovou cestu ke střešovické křižovatce a betonovou cestou na ochoz kolem opěrné zdi. Celková plocha parku je 25 tisíc metrů čtverečních. V rámci sadových úprav EUROVIA CS využila 4500 keřů, 175 stromů a 3500 kusů trvalek. Celý projekt byl konzultován s Národním památkovým ústavem, se Správou Pražského hradu a Vojenským historickým ústavem.

EUROVIA CS, jako vedoucí člen sdružení, se podílí na výstavbě části tunelu Blanka mezi křižovatkou Malovanka a Myslbekovou ulicí. Park je součástí projektu po dobudování hloubeného tunelu spojujícím Blanku se Strahovským tunelem. Stavební práce probíhaly v termínu od dubna 2013 do září 2014. Cena díla byla více jak 60 mil. Kč.