Plán je zpracován ve shodě se Strategií rozvoje vodohospodářské infrastruktury na území hlavního města v období 2022–2035 a s přestavbou a rozšířením Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Plány počítají s tím, že jednotková cena pro vodné a stočné do roku 2028 meziročně roste o 2 % nad inflaci a od roku 2029 již pouze o inflaci.

„V pondělí radou úspěšně prošel návrh Střednědobého plánu vodohospodářské infrastruktury hlavního města Prahy pro roky 2024–2028, který je zásobníkem projektů pro časový horizont pěti let. Přičemž projekty v něm obsažené jsou zaměřeny na obnovu, rekonstrukce, modernizace a rozvoj vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy a zároveň je spravován Pražskou vodohospodářskou společností. Ze strategických projektů v něm obsažené jsou to například přípravy klíčových projektů Kalového hospodářství nebo Energocentra v Ústřední čistírně odpadních vod,“ vysvětluje Michal Hroza, pražský radní pro infrastrukturu.

Plán zahrnuje projektovou přípravu a realizace těchto strategických investic: Obnova Káranských řadů, Projektová příprava projektu Přivaděč Flora, Rekonstrukce úpravny vody Podolí II. etapa, Projektová příprava projektu Vodojem Kopanina, ÚČOV – Rekonstrukce stávající vodní linky, ÚČOV – Investice podmiňující rekonstrukci SVL, ÚČOV – Projektová příprava projektu Kalové hospodářství – anaerobní stabilizace kalu, ÚČOV – Energocentrum nízko potenciálního tepla projektová příprava, Náhradní zdroje elektrické energie a Zabezpečení vodohospodářského majetku.

Pro každý projekt jsou stanoveny celkové plánované náklady, které jsou rozděleny do jednotlivých let, přičemž plánované náklady jsou stanoveny na základě současných cen.