Kvůli zajištění relevantních podkladů pro vypracování předkládaného materiálu vyzval odbor PKD v prosinci loňského roku prostřednictvím inzerce v tisku a dopisů investory potenciálních, z hlediska dopadu do dopravy významných akcí, k poskytnutí údajů o předpokládaném termínu a rozsahu jejich konání.

Celkem bylo nahlášeno 214 stavební akcí, z nichž bylo vybráno 43 zásadních s dobou trvání zpravidla delší než jeden týden. Sportovních, kulturních a společenských akcí, které sice oproti vybraným stavebním akcím trvají nanejvýš několik dní, avšak také výrazně zasáhnou do provozu na pražských komunikacích, je očekáváno devět. Je to zhruba o polovinu méně než v loňském roce a příčinou je přetrvávající pandemická situace. Informace o všech akcích jsou k dispozici na webu opravujeme.to, kde se s nimi Pražané mohou seznámit a kde budou také průběžně aktualizovány.

„Od začátku našeho mandátu na Magistrátu doháníme dluh na pražské infrastruktuře a i v roce 2021 čeká Prahu celá řada rekonstrukcí a oprav, které mohou mít vliv na dopravu. Žádný Pražan ale nesmí být překvapený, že začala rekonstrukce, která mu komplikuje život, a on o ní nevěděl. Proto jsme změnili již existující stránku opravujeme.to, která dřív sloužila jako přehledová stránka investičních akcí Technické správy komunikací hlavního města Prahy. Teď tam lidé najdou nejvýznamnější opravy napříč městskými firmami a Pražané snadno zjistí, které se jich týkají, jak dlouho budou trvat a co přesně se tam dělá,“ uvedl náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Odbor PKD MHMP v maximální možné míře koordinuje realizaci jednotlivých stavebních akcí na místních komunikacích tak, aby byl jejich dopad do plynulosti provozu především na páteřní komunikační síti minimální. Zejména dbá na to, aby na určitém úseku komunikace nedocházelo v průběhu jedné a té samé stavební sezóny k opakovaným omezením a aby akce realizované ve stejném termínu byly v rámci sítě místních komunikací řazeny sériově a ne paralelně.

Přesto však může docházet ke komplikacím. Příčinou mohou být jednak neočekávané havarijními opravy inženýrských sítí (vodovod, plyn a kanalizace), vozovek, mostů a podobně, které mohou zasahovat do probíhajících a plánovaných uzavírek či objízdných tras. Nemalý problém představuje také skutečnost, že z hlediska intenzit dopravního provozu je většina páteřních komunikací na hranici své kapacity, která je v některých případech již překračována, a to zejména ve špičkách pracovních dní.