/zpráva ze 43. jednání Rady hl. m. Prahy 18. prosince 2012/

Tento dodatek mezi Hl. m. Prahou a společností Pražské služby, a.s., bude uzavřen na období od 1.1.2013 do 31.10.2013. Celkové náklady na zajištění systému po dobu platnosti dodatku jsou 826 mil. Kč.

„Při jednání o tomto dodatku se podařilo snížit náklady oproti roku 2012, a to hlavně u položek spojených s dalším nakládáním za plasty v rámci tříděného odpadu,“ uvedl radní Radek Lohynský (ODS).

Hl. m. Praha jako veřejný zadavatel začne bezodkladně činit nutné kroky vedoucí k vyhlášení otevřeného zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na zajištění systému nakládání s komunálním odpadem.

Rada hl. m. Prahy rovněž schválila pokračování v jednání s vlastníkem akcií emitovaných společností Pražské služby, a.s., za účelem realizace nabytí akcií a tím i posílení postavení hl. m. Prahy jako většinového akcionáře společnosti Pražské služby, a.s., společností NORTHWARD HOLDINGS LIMITED.