Vzali rovněž na vědomí usnesení Ústřední povodňové komise, které bylo dále zasláno starostům městských částí hl. m. Prahy a složkám Integrovaného záchranného systému. 

Příští jednání pracovní skupiny se uskuteční v případě, že průtok ve Vltavě v Praze dosáhne 400 m 3/s. Dnes ve 20.00 hodin byl průtok ve Vltavě v Praze 244 m3/s.