„Dnes jsem písemně požádal pana ministra zdravotnictví, aby zejména pro seniory ze zařízení poskytujících pobytové sociální služby, kteří jsou COVID pozitivní, zajistil dostatek lůžek ve státních nemocnicích na území hlavního města. V případě potřeby hospitalizace těchto osob totiž začal v běžné praxi vyvstávat problém s jejich hospitalizací, kdy jsou tito pacienti odmítáni s argumentem, že zdravotnické zařízení nemá dostatečnou kapacitu. Praha bohužel na rozdíl od ostatních krajů České republiky žádné vlastní nemocnice neprovozuje,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.
Hlavní město se epidemiologické situaci věnuje dlouhodobě a pravidelně. Proto je od minulého týdne svolána na příští pondělí porada k aktuální epidemiologické situaci a k návazným opatřením. Na tuto poradu bude nově zařazeno i projednání umístění Prahy na oranžový stupeň v semaforu.

„Od počátku celou situaci v Praze bedlivě monitorujeme a probíráme s hygienickou stanicí. Připravujeme se na plošná hygienická opatření, které budou zavedena od 1. září v celé republice. Jak jsme avizovali, jedná se zejména o vnitřní prostory a prostředky městské hromadné dopravy. V Praze se nám podařilo také rozšířit počet testovacích míst, což je důležité pro snižování rizika nákazy v populaci," řekl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

„K našim důležitým úkolům stále patří ochránit zranitelné skupiny obyvatel, k jakým patří zejména křehcí senioři v kolektivních zařízeních. Zejména je potřeba snižovat riziko osobní odpovědností personálu i rodin, které své blízké navštěvují, při dodržování protiepidemických opatření a také uplatněním medicínských nástrojů, jakým je očkování proti sezónní chřipce a pneumokokům a posilování imunity. Jsme připraveni, věřím, že situaci zvládneme,“ dodala radní hl. m. Prahy Milena Johnová.

Vzhledem k aktuálním opatřením a opatřením, která ministerstvo přijalo od 1. září, nemá hlavní město příliš prostoru pro zavedení vlastních opatření. Rizikové oblasti jako MHD a zdravotnická zařízení jsou totiž těmito opatřeními pokrytá. Pražští hygienici budou společně s vedením města sledovat, jak se situace vyvíjí, pokud by se situace zhoršovala, nelze vyloučit další opatření dle toho, kde a jak se bude koronavirus šířit.

Zařazení Prahy je na jedné straně očekávatelné, neboť metropole má větší populaci, je v ní umístěné letiště i další důležité dopravní uzly, vyskytují se v ní cizinci i zahraniční pracovníci na ubytovnách a denně do Prahy a z Prahy cestuje množství lidí. Pro obyvatele stále platí apel na ohleduplnost a zodpovědnost k dodržování přijatých opatření i opatření, která jsou jen doporučená.

Hlavní město před dvěma týdny otevřelo odběrové místo v centru města na Václavském náměstí, které pomůže aktuální situaci zvládnout. Vedení města přistoupilo ke zřízení tohoto odběrového místa vzhledem k tomu, že současná odběrová místa jsou mimo centrum a turisté do nich často cestují přes celé město. Využít je mohou samozřejmě i Pražané. Odběrové místo s kapacitou v řádu stovek odběrů denně je určeno jak pro samoplátce, tak pro klienty s indikací. Na odběr se neobjednává dopředu. Nyní hlavní město projednává otevření dalších odběrových míst, která by pomohla se zvládnutím situace a s navýšením testovací kapacity.

Pražští hygienici také od 1. září stanovují zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech budov areálu Letiště Václava Havla. Vnitřními prostory se rozumí haly, chodby, komerční i nekomerční místnosti a tranzitní prostory ve všech veřejných, neveřejných i zabezpečených částech areálu Letiště Václava Havla.

Skóre 5 až 7 značí na koronavirovém semaforu narůstající trend výskytu typicky spojený s rizikem komunitního šíření nemoci, případně riziko zásahu ohrožených skupin obyvatel. Značí též občasné případy, u kterých není jasný zdroj nákazy.