„Udržitelná příroda je mnohodruhová. A to je i naše představa způsobu bytové výstavby ve městě. Podporujeme nejen soukromý developerský sektor, ale i alternativní způsoby stavění, jako jsou spolky pro bydlení - tedy baugruppe - nebo bytová družstva. Baugruppe přináší do města aktivitu jednotlivých lidí a zpravidla zajímavou architektonickou kvalitu,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Podle principu spolkového bydlení město vytipuje nevyužívané pozemky, které dá k dispozici pro spolkovou výstavbu. Spolky založené buď přímo občany, nebo prostřednictvím profesionálního organizátora, se o ně budou moci ucházet v soutěži, kde získají právo stavby, a na vlastní náklady postaví bytový dům. Město pak v objektu získá určitý počet bytů, v nichž může nabídnout bydlení potřebným profesím, jako jsou učitelé, záchranáři či policisté. Jedná se o nový model výstavby, který bude tvořit doplněk ke klasickým developerským projektům či družstevnímu bydlení.

„Praha dlouho zaostávala za ostatními evropskými zeměmi, kde je obdoba spolkového bydlení běžným a oblíbeným lékem na bytovou krizi. Spolkové bydlení je totiž přínosné pro město a výhodné pro obyvatele. Praha takto zhodnotí městský pozemek a navíc získá tolik potřebné byty. Členové spolku si vytvoří projekt podle svých představ a ještě ušetří nemalé peníze, neboť neplatí marži developerovi. V kombinaci s výhodným financováním a prodlouženou dobou úvěru by splátka za byt o velikosti 75 metrů čtverečních nepřesáhla deset tisíc korun měsíčně,“ vysvětluje Pavel Zelenka, předseda Výboru pro bydlení Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Aktuální cena bytů se v Praze pohybuje v hladině okolo 110 000 Kč za m2. Spolkové bydlení lze podle analýz pořídit s řádově nižšími náklady – předpokládána částka by se měla pohybovat okolo 60 000 Kč za m2. Pro výstavbu spolkového bydlení má město aktuálně vytipováno osm lokalit (Ohradní, Bulovka, U Plynárny, Lipence, Závist, Zlíchov, Vysočanská, Perucká), další chce nalézt ve spolupráci s městskými částmi.

Systém spolků je určen pro širokou skupinu lidí, zejména pro ty, kteří se chtějí na utváření vlastního bydlení aktivně podílet. Spolkové bydlení předpokládá, že část organizační práce mohou odvést právě budoucí majitelé. Díky tomu tak mohou dále snižovat náklady na pořízení bytu. Zároveň budou u projektu od jeho samého začátku a budou tak moci ovlivnit třeba i řešení dispozic svých bytů.

„Město v každém projektu získá část bytů k vlastnímu využití, které bude pronajímat profesím nezbytným pro chod města, jako jsou zdravotníci, učitelé či hasiči,“ popisuje radní pro bydlení Adam Zábranský.

Důležitou součástí celého systému je financování. To je rozloženo na několik generací a nezatěžuje tak neúměrně první generaci, která vlastní bydlení pořizuje. Na vývoji modelu financování město spolupracuje s Komerční bankou. Jaký finanční produkt zvolí, to bude záležet na samotných spolcích.

„Uvědomujeme si nutnost řešit bytové potřeby hlavního města a s ní spojenou nezbytnost nalezení cesty k dostupnému bydlení pro širší populaci. V rámci společných diskusí se zástupci magistrátu jsme poskytli expertízu a názor na to, co je z pohledu banky jako zástavního věřitele představitelné. Spolkové bydlení se totiž v určitých aspektech výrazně odlišuje od zavedených forem půjček, které banky běžně nabízejí. Zejména je to velmi dlouhá splatnost úvěru a nové způsoby pokrytí rizik na straně dlužníka. Dosavadní spolupráce s přípravným týmem a naše zkušenost s realizací nestandardních způsobů financování jsou dobrým základem pro nalezení v tuzemsku jedinečného řešení, které podpoří reálnou životaschopnost tohoto záměru,“ doplňuje David Formánek, člen představenstva Komerční banky.

Do soutěže o možnost postavit dům na městském pozemku se může přihlásit spolek, který splní městem předem stanovená pravidla. Město pak vybere takový spolek, který bude daným podmínkám vyhovovat nejlépe. Zájemci se mohu již nyní informovat na spolkyprobydleni@praha.eu.

 

Podklady naleznete zde.