Schválený návrh memoranda mezi hlavním městem a UNICEF umožní po jeho podepsání navázat spolupráci s touto renomovanou organizací při OSN, která poskytuje humanitární pomoc a další podporu dětem a rodinám postiženým humanitárními krizemi prostřednictvím svých technických odborných znalostí, koordinace a propagace. UNICEF se přitom při své činnosti zavazuje dodržovat humanitární zásady lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti.

„V rámci řešení uprchlické situace jsem jednal s několika agenturami OSN o podpoře města. Velmi si vážím nabídky pomoci ze strany UNICEF, která může být jak finanční, materiální, tak poradenská a expertní, a to například v oblasti vzdělávání, právní ochrany dětí, sociálních služeb a podobně. Prvním krokem k navázání této spolupráce je právě podepsání memoranda mezi hlavním městem a UNICEF,“ vysvětluje primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Memorandum podepíše pražský primátor v následujících dnech. Konkrétní forma spolupráce mezi oběma stranami bude ještě upřesněna po dalších jednáních. Spolupráci s UNICEF uzavřelo již polské hlavní město Varšava, kde dle slov primátora Rafała Trzaskowského spolupráce funguje velice dobře a v řešení uprchlické situace se jedná o významnou pomoc.