Tato skutečnost ani nebude považována jako výpovědní důvod, a to až do doby zrušení nouzového stavu a všech mimořádných opatření s ním souvisejících. Toto usnesení se nevztahuje na subjekty, které jsou s Prahou v soudním sporu.

„Navrhl jsem odložení splátek nájemného pro zasažené podnikatele, a to po dobu trvání karenčních opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Jednoznačně chceme předejít tomu, aby živnostníci v hlavním městě krachovali a museli své provozy zavírat,“ vysvětlil radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr s tím, že podobný postup navrhne i jednotlivým městským částem.

Pandemie koronaviru a opatření s tímto stavem spojená tedy mohou ospravedlnit dočasné neplnění povinností z uzavřených smluvních vztahů s hlavním městem. Pokud se nájemci dostanou z výše uvedených důvodů do finanční tísně, Praha jim umožní případné dlužné nájemné hradit na základě splátkových kalendářů.