/zpráva z 33. jednání Rady hl. m. Prahy 29. září 2015/

„Dnes je Severojižní magistrála dálnicí, která vytváří v Praze v celé své délce bariéru tak, že vlastně dělí město vedví. Tato studie nakreslí, jak udělat z dálnice městskou třídu, po které budou vedle aut také normálně chodit lidé, jezdit cyklisté, kde přibudou stromy. Očekávám, že tato proměna sem přitáhne i obchodní aktivity, že vznikne bulvár. Studie se bude týkat celého úseku magistrály od Veletržní ulice až po Jižní spojku,“uvedl náměstek primátorky hl. m. Prahy Matěj Stropnický a dodal: „Dnešní podobu magistrály považují za překonanou i všechny městské části, jimiž prochází, léta ji kritizují občanské iniciativy. Jednání mé a náměstka Petra Dolínka musí tak v následujících týdnech vést nejprve k tomu, abychom sladili všechny tyto představy.“

Na téma zklidnění či humanizace Severojižní magistrály byla zpracována řada studií jak městskými částmi, tak institucemi města - v této souvislosti zejména úvodní studie Humanizace Severojižní magistrály (URM, TSK, 2010) - a také občanskými iniciativami, např. o.s. Auto*mat. Zpracované studie budou zhodnoceny a, bude-li řešení v nich obsažené směřovat k cílovému pojetí městské třídy, budou využity.

Koncepční studie bude hotova v únoru příštího roku a poté začne bezodkladně zpracovávání dokumentace pro územní a stavební řízení. „Očekávám, že v roce 2017 by mohla začít přestavba,“ uzavřel náměstek Stropnický.