Možnostem výstavby nového pražského hudebního sálu se vedení města věnuje dlouhodobě. Je jedním z hlavních témat tzv. Ozvučné desky, aktuálně se jím zabýval jeden z lednových diskusních stolů tohoto poradního orgánu města. Mezi účastníky jednání převládal názor, že Praha - a potažmo celá republika - nový koncertní sál potřebuje. Důvodem je zejména nedostatečná kapacita stávajících prostor v Rudolfinu či Obecním domě, která brání rozšíření repertoáru nejen filharmonických těles. Prostředky pro realizaci takového projektu je však třeba hledat ve spolupráci více subjektů. Vedle města také Ministerstva kultury, účinkujících těles i komerční sféry. Otázka, kde sál umístit, vzbudila živou diskuzi, ze které vyplynulo, že o konkrétní lokalitě dosud nepanuje shoda.

„Ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje Prahy bychom chtěli zhodnotit dosavadní náměty a teprve potom by záměr výstavby nového koncertního sálu mohl být zanesen do připravovaného Metropolitního plánu,“uvedl primátor Tomáš Hudeček s možným uvažovaným termínem v roce 2017. 

Poradní orgán města nazvaný Ozvučná deska tvoří zhruba čtyři desítky odborníků - architekti, stavební inženýři historici i zástupci občanských sdružení. Členové se spolu s přizvanými hosty zamýšlejí nad živými a aktuálními otázkami souvisejícími s problematikou územního rozvoje a rozvoje Prahy vůbec.

V rámci diskusního večera v DOXu budou představeny studentské​ návrhy pro koncertní síně v různých pražských lokalitách​. V závěru večera bude vyhlášena anketa, ve které může veřejnost ​hlasovat o možných místech stavby.