„Letos v létě byla kompletně rekonstruována parková cesta mezi Výstavištěm a bývalou tramvajovou vozovnou - dnes restaurací – v délce více než 500 metrů. Porušený asfalt ze 70. let minulého století byl vybourán, byly doplněny chybějící podkladní vrstvy a povrch byl zadlážděn ve stylu již dříve opravených úseků. Dále zde přibylo několik nových laviček a došlo k odvodnění cesty. Náklady na opravy činily téměř 2,5 miliony korun bez DPH,“uvedl náměstek primátora Jiří Nouza, v jehož kompetenci je životní prostředí.

Dále byla opravena cesta podél rybníků: velmi narušený asfaltový povrch byl v délce zhruba 600 metrů změněn dle požadavku památkářů na povrch mlatový s dlážděnými křižovatkami, mj. s cílem zajistit bezpečnější pohyb jednotlivých skupin návštěvníků parku, kdy tak budou odděleni bruslaři od chodců atd. Součástí oprav byla též úprava pěšiny pro běžce na severní části bývalé hráze Rudolfova rybníka a vytvořily se zde zálivy pro lavičky.

V podzimním období rovněž začalo čištění náletové vegetace na svazích nad železniční tratí mezi nádražím Bubny a Dejvickým nádražím. „Na svazích byly ponechány všechny vitální stromy a porost se celkově prosvětlil. Návštěvníci se již nemusí bát chodit na některé cesty, které byly dosud spíše odlehlé a nepřehledné. Díky čištění svahů se otvírají nové pohledy na park a zvětšuje se množství tras na procházky,“ řekl náměstek primátora Nouza a zdůraznil, že veškeré práce byly hrazeny z prostředků hl. m. Prahy, tedy správcem všech celopražsky významných parků -  Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy.

Pro Stromovku je typická, kromě celé řady velmi zajímavých a často exotických dřevin, soustava rybníčků, dodnes napájených vodou z Vltavy Rudolfovou štolou. Obora má bohatou historii, původně byla využívána jako skutečná obora pro zvěř, v té době se zde nacházel také velký Rudolfův rybník. Pro veřejnost se obora otevřela v 19. století pro veřejnost a stala se oblíbeným místem pro vycházky Pražanů. Stromovka je využívána k relaxaci, procházkám a různým sportovním a kulturním účelům.