V Praze došlo po obnově turismu ke snížení disponibilní ubytovací kapacity pro mimořádné události a ubytovací kapacita pro nouzové ubytování uprchlíků je vyčerpána. Volnou kapacitu 2-3 % je nutné zachovat pro řešení neočekávaných situací vyžadujících přesun ubytovaných. Z tohoto důvodu KACPU již nepřiděluje primární ubytování pro nově příchozí.

„Praha je dlouhodobě přetížená. V rámci našich možností se snažíme především přispět k tomu, aby lidé nemuseli odcházet z Ukrajiny, například kvůli nefunkční kritické infrastruktuře, a omezil se tak příchod uprchlíků k nám. Tamním městům teď proto poskytujeme materiální pomoc (elektrocentrály, vyřazené tramvaje apod.). Pokud další uprchlická vlna přesto vznikne, její zvládnutí je úkol především pro českou vládu,” říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Bezpečnostní rada hl. m. Prahy žádá vládu České republiky, aby v rámci přípravy na možnou novou vlnu uprchlíků z Ukrajiny vytvořila mechanismus rovnoměrného přerozdělení uprchlíků mezi kraje ČR a sdělila krajům ČR strategii pro případ nové migrační vlny, včetně maximální hranice počtu uprchlíků pro rozhodnutí o statutu ČR jako tranzitní země.

Výsledkem dnešního jednání je dále doporučení připravit pozemek na území městské části Praha- Troja pro využití k řešení mimořádných událostí a upravit provozní dobu KACPU ve dnech 27. – 30. 12. 2022 od 8:00 do 12:00 hodin.