Podle pražských radních je nezbytné, aby dalšímu rozšíření letiště a jeho udržitelnému provozu předcházelo urychlené zprovoznění železničního spojení z Masarykova nádraží na Letiště Václava Havla. Ze strany vlády ČR pak Rada města očekává vypracování koncepce letecké dopravy s posouzením variant zkapacitnění letecké dopravy na regionálních letištích, dopady turismu na regionální rozvoj a zohlednění klimatických závazků, ke kterým se ČR zavázala.

„Vláda chce investovat 30 miliard korun do Letiště Václava Havla v situaci, kdy se již proinvestovaly miliardy do rozvoje regionálních letišť, která jsou ve ztrátách a jejichž provoz je dotován z veřejných financí. Toto ukazuje na absenci vládní strategie v oblasti veřejné letecké dopravy,“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček.

Letiště Václava Havla před koronakrizí v roce 2019 odbavilo přibližně 17 milionů cestujících, přičemž jeho současná kapacita je přibližně 21 milionů cestujících. Letiště Václava Havla tak ani před koronavirovou epidemii nebylo na hraně své kapacity. Paralelní dráha by ji následně posunula až na 30 až 35 milionů cestujících ročně.

„Dnešní rozhodnutí Rady hlavního města Prahy není odmítnutí rozvoje Letiště Václava Havla. Letecká doprava má v budoucím ekonomickém rozvoji hlavního města Prahy své neoddiskutovatelné místo a je jasné, že Letiště Václava Havla se musí rozvíjet a modernizovat. Nicméně letiště se může rozvíjet i bez výstavby paralelní dráhy, která by neúměrně zatížila kvalitu života tisíců obyvatel Prahy,“ uvádí Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí a bezpečnost a poznamenává: „Investice do rozšíření stávajících terminálů a úpravy provozu umožňují další rozvoj letiště. Londýnský Gatwick s jednou dráhou odbaví více jak jednou tolik cestujících než Letiště Václava Havla“

Rada hl. m. ve svém usnesení dále považuje za nezbytné vypracování aktualizované hlukové studie včetně potřeby investic pro minimalizaci hlukové zátěže, nebo posouzení ekonomických a společenských dopadů rozšíření letiště, které by zohledňovalo nežádoucí formy a růst turismu spolu s vlivem na dostupnost bydlení v Praze. Praha žádá také analýzu vlivu plánovaných vysokorychlostních tratí na budoucí vytížení Letiště Václava Havla.

„Praha byla před vypuknutím pandemie koronaviru za hranou udržitelného cestovního ruchu a rozhodně není v zájmu Pražanů investovat desítky miliard do navýšení stávající kapacity letiště za účelem ještě zvýšit příliv turistů do Prahy,“ připomíná náměstek Hlubuček.

„V době ekonomické krize a světové nestability způsobené pandemií je záměr utrácet miliardy za rozšiřování letiště diskutabilní. Praze to nijak nepomůže. Naopak se zdá, že při dostavbě letiště by se kvalita života Pražanů zhoršila. To jednak z důvodu zvýšení emisní a hlukové zátěže, jednak z důvodu dalšího posilování turismu, který Prahu výrazně zatěžoval v době před pandemií. Dle našeho názoru se zdá mnohem účelnější investovat do rozvoje vysokorychlostních tratí a přiblížit se tak do zóny, kterou pokrývají okolní letiště středoevropského prostoru,“ říká předseda zastupitelského klubu Pirátů Viktor Mahrik.

Předseda zastupitelského klubu Praha sobě Jan Čižinský dodává: „Máme obavu, že o paralelní draze stát stejně nakonec rozhodne bez nás. Dali jsme dnes jasné najevo svůj názor, že současné zdůvodnění výstavby je nedostatečné. Jsou jiné varianty, jak zajistit komfortní přístup do Prahy a nezhoršovat životní podmínky Pražanů, jako funkční propojení letiště s vysokorychlostními tratěmi.“