„Už od začátku jsem pochyboval o efektivitě peněz vynakládaných na Listy hl. m. Prahy“, říká primátor Bohuslav Svoboda

Praha si nechala na základě přetrvávajících stížností Pražanů zkontrolovat distribuci Listů. Výsledky kontroly, kterou ve spolupráci s advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. provedla specializovaná agentura SAVAR CZ, s.r.o., byly závažné.

„Podle smlouvy měla společnost TARDUS s.r.o. měsíčně vytisknout 600 tisíc výtisků Listů a distribuovat patřičný počet do poštovních schránek, kterých je v Praze kolem 550 tisíc. Z průzkumu distribuce ale vyplynulo, že třetina Pražanů Listy do svých schránek vůbec nedostala. Tím společnost podle nás podstatně porušila smlouvu a Praha si tím zakládá právo okamžitě od smlouvy odstoupit“, říká primátor.

Kontrola se uskutečnila letos v květnu u 500 náhodně vybraných respondentů v deseti městských částech. A to ve dvou fázích. První kontrola v polovině května zjistila, že necelá třetina respondentů toto periodikum v požadovaném termínu do schránky vůbec nedostala. Aby byla respektována lhůta vymezená ve smlouvě k nápravě porušení, proběhla následně i druhá kontrola koncem května u vybraného vzorku 57 respondentů. Pouze ve dvou případech byly Listy hl. m. Prahy řádně doručeny.

„Město platilo zřejmě dlouhodobě za věci, které smluvní partner nezajišťoval. Pokud třetina periodika nedojde k adresátům, je to podstatná finanční škoda, kterou podle mého názoru měla řešit už minulá vedení Prahy. Pro nás je i toto důvod plýtvání penězi ukončit,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda.     

Smlouva na vydávání Listů hl. m. Prahy je z roku 2004 a byla uzavřena na deset let ve finančním objemu 234 milionů korun. Výpadek v informování občanů vzniklý v důsledku ukončení smlouvy by neměl mít závažnější dopady. S nižším finančním nákladem a podstatně rychleji a efektivněji lze dnes informovat Pražany prostřednictvím webových stránek města a dalších moderních informačních prostředků.

„Avizoval jsem větší otevřenost města, městského úřadu i zlepšení komunikace s občany, a zrušení papírových Listů může být další krok tímto směrem. Město nemá nadbytek peněz, vydávání papírového měsíčníků je velmi nákladné a vzhledem k periodicitě jsou informace v něm, při životním tempu Prahy, neaktuální. Od roku 2004 se svět prostě změnil i v oblasti komunikačních technologií a komunikace probíhá především v online prostředí s řádově nižšími vstupními náklady. I přední světové deníky, následované s určitým zpožděním českými, jsou nuceny ekonomickými zákonitostmi hledat podobnou cestu od papírového k digitálnímu formátu. V současné době bude proto pro Prahu vhodnějším nahradit papírovou verzi informovanosti Pražanů moderními komunikačními technologiemi, které jsou schopné operativně reagovat na dění v Praze a zároveň jsou levnější. Praha už ostatně takové kanály pro moderní komunikaci má – například webový portál, internet, ale třeba také SMS zpravodajství. Ty budeme moci rychleji rozvíjet i s využitím prostředků, které se uvolnily zrušením papírových Listů,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda.  

 

 

V Praze 14. 7. 2011

          


doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti finanční politiky, bezpečnosti, vnějších vztahů, legislativy vědy a výzkumu. Vykonává dohled nad činností odboru městského investora MHMP.