„Především chci poděkovat všem, kdo Praze při povodních pomáhali a pomáhají.  Bezpečnostním složkám, hasičům, vojákům, Správě služeb hlavního města, zdravotnické záchranné službě, vodohospodářům, dobrovolníkům, městským částem. Děkuji za vedení města, děkuji za Pražany, odvedli jste neskutečné množství práce. Díky vám město přežilo povodeň se škodami, které nevybočily z rámce toho, co protipovodňová ochrana Prahy umí pro takovouto povodeň zajistit. 

Záměrně nyní nebudu hodnotit, pouze řeknu, že vše, co se v průběhu povodní stalo, bude podrobeno detailnímu rozboru, a budeme chtít názor nejen odborníků, ale starostů i ostatních lidí. Jaké úpravy  celého systému protipovodňové ochrany z toho vzejdou, uvidíme, cíl je jasný – připravit se na případnou další povodeň ještě lépe, než jsme byli připraveni na tuto. Byla jiná než v roce 2002, máme nové zkušenosti, využijeme je. Jsme připraveni na to uvolnit kapacity i prostředky.

Nyní, doufám, máme alespoň chvíli klidu, jak dlouhou, o tom rozhoduje příroda, ne my. Celá likvidace protipovodňových ochran proto poběží tak, abychom byli kdykoli, i v průběhu demontáží, připraveni je znovu použít. Likvidace škod bude probíhat tak rychle, jak budeme technicky schopni ji zajistit. Pomoc lidem postiženým povodní jsme zajistili, budeme jim pomáhat i dále. Úkol vrátit město do normálního stavu a stejně tak vrátit do normálu život všech Pražanů je absolutní prioritou vedení města,“  řekl po jednání Krizového štábu hl. m. Prahy Tomáš Hudeček.

„Právě návrat města k normálnímu životu je úkolem Komise MHMP pro odstraňování následků povodně 2013. Jejími členy jsou všechny složky, které pomáhaly chránit Prahu před povodněmi, a nyní budou po následující měsíce předmětem jejich práce kroky méně viditelné, méně medializované, ale o to důležitější. Je nutné provést evidenci všech vzniklých škod, odstranit je a učinit vše pro to, aby každá další povodeň způsobila menší škody a aby byl minimalizován její případný dopad na občany hlavního města Prahy,” uvedl člen krizového štábu a předseda Komise pro odstraňování následků povodní 2013 Jiří Vávra. Tato Komise bude až do odvolání zasedat nepřetržitě každý den od 18:00 hodin na MHMP.

Vzhledem ke stále trvajícímu stavu nouze, se budou i přes odvolání 2. stupně povodňové aktivity dále scházet pracovní skupiny Krizového štábu hl. m. Prahy. Veškeré práce související s likvidací povodňových škod, úklidem a dalšími potřebnými organizačními i praktickými činnostmi bude zajišťovat pracovní sanační komise a komise na odstraňování následků povodně 2013.

Při demontáži mobilní protipovodňové ochrany musí město postupovat důkladně a všechny prvky zábran pečlivě zkontrolovat, než budou odvezeny zpět do skladu v Dubči a na Zbraslavi. Musí být dodržen stanovený postup tak, aby tato protipovodňová ochrana byla v naprostém pořádku a připravena pro případné další okamžité použití. Odstranění těchto zábran bude proto trvat déle než jejich stavba.

Kontaktní místo pro výdej materiální pomoci  ve skladech Správy služeb hl. m. Prahy na Kundratce je i nadále denně v provozu, a to v době od 8.00 do 20.00 hodin.

Do odvolání budou v provozu krizové telefonické linky – 1234, 800 123 003 a 800 100 991.