Prostřednictvím Odboru bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hl. města Prahy byla pověřena identifikací škod na protipovodňových opatřeních spol. Vodní díla – TBD. Primátor pokládá za podstatné, aby systém fungoval co nejlépe nejen na základě oprav, ale i obnoveného povodňového plánu.

Odbor městského investora Magistrátu hlavního města Prahy se v současné době zabývá opravami protipovodňových opatření na území hlavního města Prahy. V těchto dnech se zjišťují konkrétní závady a souběžně probíhají opravy. Například v Praze 7, v ulici Za elektrárnou se upravuje konstrukce těžkého protipovodňového hrazení. Upravuje se dosedací práh, který se doplňuje o masivní kovový profil a proběhne repasování těžkého hrazení. Součástí je i sanace betonových stěn a sarkofágu, kde jsou jednotlivé prvky uloženy. Stejný rozsah prací očekává po schválení tisku Radou hlavního města Prahy i ulici Varhulíkové v Holešovicích. Opravou projde rovněž poškozená štětová podzemní stěna mezi Karlovým mostem a Čertovkou.

Podle primátora Hudečka jsou ale kromě správně fungujících protipovodňových hrází důležité i další faktory. Tím je v první řadě i inovace povodňového plánu.  „Bezchybná funkce protipovodňových stěn je pro Prahu nezbytná. Práce na opravách ale musí jít ruku v ruce s dalšími opatřeními, především s obnovou povodňového plánu. Ten příští, inovovaný, na kterém se pracuje, bude využívat např. geodetické zaměření k upřesnění terénu,“ říká Tomáš Hudeček.