Podle radního Adama Zábranského se jedná o jeden z prvních pokynů, kterým v oblasti transparentnosti bude město aktivně ovlivňovat dění ve svých společnostech. „Věřím, že tento pokyn povede k tomu, aby se Pražané dozvěděli zajímavé a dále využitelné informace o fungování městských společností. Budu rád, pokud se Praha stane aktivním akcionářem, který formou pokynů a zásad zvýší jejich důvěryhodnost a transparentnost,“ doplňuje Zábranský. 

Některé městské společnosti již učinily první kroky. Například společnost Kolektory Praha, a.s., podle místopředsedy představenstva Jana Vidíma zahájila přípravy na vypracování strategie.

„Jedná se o souhrn veřejně přístupných informací, kdy společnosti poskytnou data, aby je dále mohli využít například soukromí vývojáři pro lepší informovanost a vytváření aplikací se zdroji o městě. Poskytovaná data ovšem nebudou zasahovat do toho, co je vnímáno jako tzv. obchodní tajemství společností a tvoří jejich konkurenceschopnost na trhu,” říká radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Na úrovni Magistrátu hl. m. Prahy byla v minulosti obsazena pozice koordinátora otevírání dat. Díky tomu jsou na pražském portále otevřených dat  postupně publikovány nejrůznější datové sady. Pro městské společnosti ovšem dosud žádné ucelené strategie nevznikly. Vzhledem k tomu, že každá městská společnost působí ve specifické oblasti, nejsou v této fázi stanoveny konkrétní požadavky na publikovaná data, ale je pouze uloženo představenstvům městských společností, aby vytvořila strategii publikace otevřených dat a zaslala je pro informaci Radě hl. m. Prahy. 

 

Součástí strategie by měl být rámcový popis toho, jaká klíčová data společnost generuje a jak hodlá systematicky přistupovat k jejich publikaci. To se týká jak technického řešení, tak interních předpisů, které upravují nastavení procesů schvalování a spolupráci s Operátorem ICT.

Jednotlivé společnosti by si tak měly udělat přehled o tom, jaká data shromažďují v informačních systémech a která z nich je možné zveřejňovat, a zároveň jasně nastavit proces a kompetence v rámci své organizační struktury s cílem aktivněji se zapojit do celoměstské politiky otevřených dat.
Seznam společností, kterých se pokyn týká: 

 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 • Kolektory Praha a.s. 
 • Obecní dům, a.s. 
 • Operátor ICT, a.s. 
 • Pražská plynárenská Holding a.s. 
 • Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
 • Pražské služby, a.s. 
 • Výstaviště Praha, a.s. 
 • TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 • Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 • Prague City Tourism a.s.